Njemačka

PISANI MATERIJAL

Bodo Müller iznimno je popularan i cijenjen nautički novinar. Nominiran članak pod naslovom „Sterne im Meer“ (Zvijezde u moru) u časopisu Boote daje prekrasan opis Nacionalnog parka Kornati i svim ostalim zaljevima između Šibenika, zaljeva Magrovica i Dugog otoka. U članku daje puno praktičnih savjeta koji su potrebni prilikom planiranja putovanja i boravka. A sve je popraćeno prekrasnim fotografijama arhipelaga.

Zlatna penkala, Bodo Müller
Filip Brala
Zlatna penkala 2018., Njemačka - dobitnik Bodo Müller