Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2024. godini

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2024. uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora), koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za razvoj turističkog sektora u 2024.


Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 2023/2831 оd 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. 


Na temelju ovog Programa, HTZ će raspisati Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2024. u sklopu kojeg će dodijeliti potpore male vrijednosti za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda.

Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2024. godini