Strateški projekti

Hrvatska turistička zajednica objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PROVEDBU PROMOTIVNIH KAMPANJA SA STRATEŠKIM PARTNERIMA NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA U 2023. GODINI

Partneri zainteresirani za provedbu promotivnih kampanja na inozemnim tržištima više informacija mogu pronaći u objavljenom pozivu.
 

Prijave na Poziv su zaključene.