Strateški projekti

Hrvatska turistička zajednica objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PROVEDBU MARKETINŠKE SURADNJE SA STRATEŠKIM PARTNERIMA 2024.-2027.

Partneri zainteresirani za provedbu promotivnih kampanja na inozemnim tržištima više informacija mogu pronaći u objavljenom pozivu.

Prijave se podnose isključivo na hrvatskom ili engleskom jeziku putem emaila na adresu [email protected]

Rok za prijavu: 31.10.2023.