Sajmovi 2021. - Info

SAJMOVI 2021

VAŽNO!!! Suizlagači će za uređenje HTZ štanda u 2021. godini imati 50% niže troškove.

Obzirom na neizvjesnu situaciju izazvanu pandemijom bolesti COVID 19 i trenutne promjene u turističkom sektoru na globalnoj razini koje zahtijevaju racionalan i odgovoran pristup poslovanju, planirane aktivnosti u nadolazećoj 2021. mogu biti  podložne promjenama.

Na sajmovima postoji više mogućnosti suizlaganja koje su navedene u prijavnicama za sajmove, a ovisne o vrsti sajma te veličini štanda i poziciji unutar štanda (detalji se nalaze u Ugovoru o suizlaganju 2021 i Općim uvjetima zakupa i suizlaganja). Molimo sve zainteresirane da se prijave za suizlaganje što je prije moguće. Napominjemo kako HTZ ima pravo odbiti prijavu zbog nedostatka prostora.

Hrvatska turistička zajednica će i ove godine snositi 50% troška uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) kojeg definira tehnički izvođač odabran putem javnog natječaja. Budući su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti suizlagači koji će dostaviti ugovore/prijavnice u periodu raspoloživosti sredstava. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, preostali suizlagači će biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto. Pri prihvaćanju programa rada HTZ-a za 2021. godinu potvrdit ćemo sufinanciranja. 

 Cijena suizlaganja varira u o odnosu na veličinu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se suizlagač obvezuje podmiriti Hrvatskoj turističkoj zajednici. Cijena zakupa je podložna promjenama, a bit će uvjetovana od strane organizatora sajma.

Molimo u ugovoru / prijavnici popunite cijenu, sukladno navedenim troškovima zakupa i uređenja navedenim za svaki sajam. Još jednom napominjemo da je objavljena cijena uređenja stvarna cijena uređenja, a dok se sredstva ne iscrpe molimo da unosite u prijavnice 50% nižu cijenu u odnosu na stvarnu cijenu uređenja štanda. O navedenom ćemo vas na vrijeme obavijestiti.

Navedeni sajmovi su turistički sajmovi za široku i / ili poslovnu publiku te specijalizirani sajmovi – kamping i nautički sajmovi.