Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2022. godini

Programom dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2022. uređuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male vrijednosti (de minimis potpora), koje dodjeljuje Hrvatska turistička zajednica poduzetnicima za razvoj turističkog sektora u 2022.

Potpore sukladno ovom Programu, HTZ će dodjeljivati sukladno Uredbi Komisije (EU) 1407/13 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Uredbe Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi.

Na temelju ovog Programa, HTZ će raspisati Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2022. u sklopu kojeg će dodijeliti potpore male vrijednosti za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda.

Program dodjele de minimis potpora za razvoj turističkog sektora u 2022. godini