Arhiva 2023

Profili za Hrvatsku značajnijih emitivnih tržišta pružaju niz informacija relevantnih za razumijevanje odlika turističkog prometa istih, uz kontekst šireg kruga pokazatelja iz domene političkog uređenja, gospodarstva, socio-demografskih parametara i dr. Profili se ažuriraju jednom godišnje, tijekom posljednjeg kvartala u godini.

Profili tržišta 2023.