Sajmovi i kongresne burze 2020. - Info i cijene

„SAJMOVI I BURZE 2020 – promjene zbog COVID-19 virusa!


Uslijed promjene globalne situacije povezane uz COVID-19 virusa došlo je do promjena u realizaciji dijela sajmova koji su trebali biti u organizaciji Glavnog ureda sa većim brojem hrvatskih suizlagača:

  • Berlin ITB    4.-8.3.2020. – otkazan na 10.-14.3.2021.
  • Dubai ATM   19.-22.4.2020. – otkazan na 16.-19.5.2021.
  • IMEX Frankfurt – otkazan, novi datum 25.-27.05.2021.
  • Pariz IFTM TOP RESA   22.-25.9.2020. – HTZ ne planira nastup 
  • Rimini TTG INCONTRI  14.-16.10.2020. – HTZ ne planira nastup 
  • Pariz Salon Nautique   5.-13.12.2020. – HTZ ne planira nastup
  • IMEX Las Vegas – otkazan na  9.-11.11.2021.
  • IBTM WORLD Barcelona – HTZ ne planira nastupiti na ovogodišnjem izdanju


Sajmovi i kongresne burze na listi „Sajmovi i kongresne burze 2020“ su svi sajmovi/burze koje organizira Glavni ured Hrvatske turističke zajednice. Na sajmovima postoji više mogućnosti suizlaganja koje su navedene u prijavnicama za sajmove, a ovisne o vrsti sajma te veličini štanda i poziciji unutar štanda (detalji se nalaze u Ugovoru o suizlaganju 2020 i Općim uvjetima zakupa i suizlaganja). Na kongresnim burzama postoji jedna mogućnost suizlaganja. Molimo sve zainteresirane da se prijave za suizlaganje što je prije moguće. Napominjemo kako HTZ ima pravo odbiti prijavu zbog nedostatka prostora.

Novost na štandu HTZ-a na sajmovima tijekom 2020. godine u organizaciji Glavnog ureda jest da Suizlagač za nastup na štandu HTZ-a plaća trošak zakupa, koji definira organizator sajma te 50% troška uređenja koji definira tehnički izvođač odabran putem javnog natječaja dok preostali iznos uređenja snosi HTZ kako slijedi:  sa 50% troškova uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) i sa 100% na kongresnim burzama. Budući su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti subjekti koji će dostaviti ugovore/prijavnice dok se sredstva ne iscrpe. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, HTZ više neće moći snositi troškove uređenja te će suizlagači biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto.

Cijena suizlaganja varira u o odnosu na veličinu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se zakupnik-suizlagač obvezuje podmiriti Hrvatskoj turističkoj zajednici. Molimo da u ugovoru / prijavnici popunite cijenu, sukladno navedenim troškovima zakupa i uređenja navedenim za svaki sajam na web stranicama HTZ-a.

Navedeni sajmovi su turistički sajmovi za široku i / ili poslovnu publiku te specijalizirani sajmovi – kamping, nautički sajmovi te kongresne poslovne burze.