Uvodne napomene

S ciljem pružanja podrške u procesu donošenja odluka i strateškog planiranja subjekata javnog i privatnog sektora u turističkom gospodarstvu Hrvatske, HTZ će kontinuirano objavljivati informacije vezane uz tržišna kretanja i trendove, analize postignutih receptivnih rezultata, kao i rezultate programa tržišnih istraživanja vezanih uz različite segmente turističkog prometa ili poslovanja.

Na mjesečnoj osnovi objavljivat će se ažurne „Informacije o tijeku sezone i stanju na emitivnim tržištima“, dok će se na periodičkoj osnovi objavljivati i ažurirati različita izvješća i analize tržišta te turističke ponude i potražnje.

Sukcesivno će se proširivati i ažurirati baza izvješća/analiza vezanih uz tržišne profile svih za Hrvatsku značajnih emitivnih tržišta, kao i baza tematskih infografika, kao i relevantne poslovne informacije s područja turizma.