Potpore programima DMK

JAVNI POZIV za dodjelu potpora male vrijednosti namijenjenih razvoju programa destinacijskih menadžment kompanija u 2024.

Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava namijenjenih programima razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa,
  • jačanje snage turističkog brenda Hrvatske (brend Hrvatske potrebno je snažnije vezati uz stavove i percepcije koje se odnose na očuvanje okoliša, lokalnu kulturu, običaje i način življenja, proizvode iz neposrednog okruženja destinacija itd.),
  • produljenju turističke sezone (razvoj inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanju turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu),
  • smanjenju geografske koncentracije potražnje (smanjenje koncentracije turističkog prometa u određenim obalnim destinacijama),
  • usmjerenima na održiv i odgovoran turizam visoke dodane vrijednosti te promociju turističke ponude izvan razdoblja glavne ljetne sezone,
  • privlačenju potrošača visoke platežne moći (povećanje prosječne dnevne potrošnje turista)

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 15. ožujka 2024.

Dodatne informacije isključivo pisanim putem na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu prijava.

Dokumentacija se podnosi:

i

  • putem e-pošte - [email protected] – obrasce ispunjene na gore navedenom linku potrebno je isprintati, ovjeriti potpisom i pečatom, skenirati te poslati e-poštom kao i potrebne Izjave, Rješenja, Potvrde i druge dokumente definirane Javnim pozivom.
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI NAMIJENJENIH RAZVOJU PROGRAMA DESTINACIJSKIH MENADŽMENT KOMPANIJA U 2024.