Top događanja

Hrvatska turistička zajednica objavljuje

POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA PROVEDBU MARKETINŠKE SURADNJE S ORGANIZATORIMA TOP DOGAĐANJA U 2023. GODINI

Predmet poziva je marketinška i PR suradnja s organizatorima TOP događanja u Hrvatskoj u 2023. godini, koja prepoznatljivošću i ugledom mogu doprinijeti nacionalnoj turističkoj promociji.

Dostavljena prijava i prijedlog suradnje mora sadržavati:

  • ispunjeni obrazac prijave,
  • prezentaciju prijedloga suradnje s jasnim pojašnjenjem svih traženih elemenata koji su navedeni u tekstu Poziva pod točkom Dostavljanje prijave i prijedloga suradnje,
  • potvrdu nadležne Porezne uprave da prijavitelj nema dug prema državi (ne stariji od 30 dana od datuma slanja prijave).

Prijave se podnose putem e-maila na adresu [email protected] zaključno s 27.2.2023.

Prijave na Poziv su zaključene.