TOMAS istraživanja

TOMAS istraživanja primarna su kvantitativna istraživanja u okviru kojih se podaci prikupljaju osobnim intervjuom s turistima (uz korištenje strukturiranog upitnika), a provode se s ciljem identifikacije stavova i potrošnje turista u hrvatskim turističkim destinacijama.

TOMAS Nautika 2022 - Završni izvještaj
TOMAS zdravstveni turizam 2018