Potpore Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica će turističkim zajednicama na turistički nedovoljno razvijenim područjima i udruženim turističkim zajednicama dodjeljivati bespovratna sredstva putem programa potpora s ciljem razvoja, unapređenja i promocije turističkog proizvoda, očuvanja i obogaćivanja turističke ponude te stvaranja prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma i zemlje u cjelini.

Projekti, programi i događanja kojima će se odobriti potpora odabrat će se u prema razrađenim kriterijima u skladu s podzakonskim aktima koje propisuje ministarstvo nadležno za turizam.

Info: [email protected]