Potpore Hrvatske turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica će na temelju Programa dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) za razvoj turističkog sektora u 2024., destinacijskim menadžment kompanijama dodjeljivati novčana sredstva namijenjena programima razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa s ciljem aktiviranja manje korištenih turističkih resursa i kreiranja novih motiva dolazaka turista na području cijele Hrvatske, obogaćivanja turističke ponude, razvoja inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanja turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu, stvaranja prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa i tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj.

Programi kojima će se odobriti potpora odabrat će se sukladno razrađenim kriterijima, utvrđenim bodovima i rezultatima rangiranja.


Info: [email protected]