Turizam u brojkama

Turizam u brojkama izdanje je Ministarstva turizma Republike Hrvatske koje osim općih podataka o Republici Hrvatskoj donosi sveobuhvatnu analizu pokazatelja s područja turizma. Izdanje se ažurira jednom godišnje.