2021.

Poziv za iskazivanje interesa za provedbu marketinške suradnje s organizatorima TOP događanja i vrhunskim hrvatskim sportašima u 2021. godini

Predmet suradnje je marketinška i PR suradnja u sljedećim kategorijama:

  1. TOP događanja:
    A) Kulturna, zabavna, povijesna, tradicijska i eno-gastronomska,
    B) Vrhunska međunarodna sportska natjecanja,
  2. Vrhunski hrvatski sportaši.

Prijave u kategoriji TOP događanja (kategorija A) ovog Poziva otvorene su zaključno s 21. srpnja 2021. godine.

Svi organizatori događanja dužni su se pridržavati važećih epidemioloških i drugih mjera, a u slučaju da nisu zadovoljene sve pretpostavke za uspješnu realizaciju događanja, HTZ zadržava pravo ne razmatrati prijave, prekinuti suradnju i/ili isplatu sredstava.