Ugovor o suizlaganju

Kako su štandovi različitih dimenzija, veličina suizlagačkih mjesta će varirati, a točnu veličinu svih suizlagačkih mjesta znat ćemo nakon prijava za suizlaganje, tj. nakon dobivenih točnih dimenzija štanda od organizatora sajma i nakon izrade tlocrta štanda za pojedini sajam. HTZ će u skladu s mogućnostima udovoljiti suizlagačima vezano za veličinu suizlagačkog mjesta.

Cijena suizlaganja odnosi se na veličinu suizlagačkog mjesta (manje ili veće) koja će biti naznačena u tlocrtu štanda, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se zakupnik-suizlagač obvezuje podmiriti Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Detaljne informacije nalaze se u Ugovoru o suizlaganju.

Ugovor o suizlaganju 2019