Strateški i programski dokumenti

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine

Usvojena je na 8. sjednici Hrvatskog sabora  26. 4. 2013. (NN 55/13)

Strategija razvoja turizma - MINT

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2014. - 2020.

Strateški marketinški plan, kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske, temelji se na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine te predstavlja kvalitetan okvir i temelj za sve nadolazeće operativne planove u godinama koje slijede. SMPHT-om su predložene strategije i inicijative stvaranja dodane vrijednosti za tržišta, strategije osvajanja gostiju s tradicionalnih i novih tržišta te boljeg upravljanja zadovoljstvom gostiju na destinacijama.

Kako bi Hrvatska postala globalno prepoznatljivom turističkom destinacijom, visoko konkurentnom i otvorenom za investicije, nužno je ojačati snagu brenda i povećati konkurentnost, čime će se stvarati i dodatna radna mjesta, uz održivo upravljanje rastom i povećanje prihoda od turizma.

Ciljevi SMPHT-a, jačanje nacionalnog turističkog brenda, povećanje turističkog prometa u razdoblju pred i posezone te povećanje prosječne potrošnje turista, bit će podržani snažnom suradnjom koju će HTZ pružiti turističkoj industriji.

GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE ZA 2023. GODINU
Godišnje financijsko izvješće