Strateški i programski dokumenti

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2030. godine

Usvojena je na sjednici Hrvatskog sabora 16. 12. 2022. (NN 2/2023)

Strategija razvoja turizma - MINT

Strateški marketinški plan hrvatskog turizma 2023. - 2027.

Strateški marketinški i operativni plan hrvatskog turizma za razdoblje 2023. – 2027. (SMOPHT), kao jedan od ključnih dokumenata kojim je definiran nacionalni turistički marketing Republike Hrvatske oslanja se na temeljne postavke Strategije razvoja održivog turizma Republike Hrvatske do 2030. godine te pruža detaljne upute za razvoj, repozicioniranje, rebranding i promociju hrvatskog turizma u četverogodišnjem razdoblju primjene, s krajnjim ciljem pozicioniranja Hrvatske kao jedne od najkonkurentnijih turističkih destinacija svijeta. SMOPHT počiva na viziji kako će Hrvatska do 2027. i poslije biti prepoznata kao održiva destinacija visoke vrijednosti, koja će u cilju unaprjeđenja kvalitete života domaćeg stanovništva nuditi širok spektar autentičnih i kvalitetnih turističkih doživljaja, različitim segmentima turističke potražnje. Ujedno, donosi poslovnu viziju koja navodi kako će Hrvatska turistička zajednica (HTZ) do kraja 2027. godine postati ugledni marketinški lider u hrvatskoj turističkoj industriji, izvrstan u pružanju tržišnih podataka i uvida te u organizacijskoj učinkovitosti, potaknut inovacijama i promatran kao istinski autoritet destinacijskog marketinga.

GODIŠNJI PROGRAM RADA HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE
ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM STRUČNOM NADZORU NAD POSLOVANJEM HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE
ZAKLJUČAK I MIŠLJENJE O PROVEDENOM STRUČNOM NADZORU NAD POSLOVANJEM HRVATSKE TURISTIČKE ZAJEDNICE - ARHIVA