Ugovor o suizlaganju

Kako su štandovi različitih dimenzija, veličina suizlagačkih mjesta će varirati, a točnu veličinu svih suizlagačkih mjesta znat ćemo nakon prijava za suizlaganje, tj. nakon dobivenih točnih dimenzija štanda od organizatora sajma i nakon izrade tlocrta štanda za pojedini sajam. HTZ će u skladu s mogućnostima udovoljiti suizlagačima vezano za veličinu suizlagačkog mjesta. Na kongresnim sajmovima moguća je samo jedna opcija suizlagačkog mjesta.

Novost na štandu HTZ-a na sajmovima tijekom 2020. godine u organizaciji Glavnog ureda jest da Suizlagač za nastup na štandu HTZ-a plaća trošak zakupa, koji definira organizator sajma te 50% troška uređenja koji definira tehnički izvođač odabran putem javnog natječaja dok preostali iznos uređenja snosi HTZ kako slijedi:  sa 50% troškova uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) i sa 100% na kongresnim burzama. Budući su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti subjekti koji će dostaviti ugovore/prijavnice dok se sredstva ne iscrpe. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, HTZ više neće moći snositi troškove uređenja te će suizlagači biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto.

Cijena suizlaganja varira u o odnosu na veličinu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se zakupnik-suizlagač obvezuje podmiriti Hrvatskoj turističkoj zajednici. Molimo u ugovoru / prijavnici popunite cijenu, sukladno navedenim troškovima zakupa i uređenja navedenim za svaki sajam.

Detaljne informacije nalaze se u Ugovoru o suizlaganju.