Arhiva

Računovođa (m/ž)

27.02.2024.
-
11.03.2024.

Savjetnik (m/ž)

24.03.2023.
-
29.03.2023.

Računovođa (m/ž)

02.01.2023.
-
12.01.2023.

Administrator na recepciji (m/ž)

21.05.2019.
-
28.05.2019.

Voditelj Kongresnog odjela (m/ž)

02.04.2018.

Direktor Sektora za strateške komunikacije (m/ž)

02.04.2018.

Voditelj Odjela za marketing (m/ž)

02.04.2018.

Voditelj Odjela za opće poslove i nabavu (m/ž)

02.04.2018.

Interni revizor (m/ž)

02.04.2018.

Stručni suradnik za informatičku podršku (m/ž)

02.04.2018.

Stručni suradnik za računovodstvene poslove (m/ž)

02.04.2018.

Voditelj Odjela za eVisitor i poslovna IT rješenja (m/ž)

02.04.2018.

Senior developer - specijalist (m/ž)

28.02.2018.

Suradnik za podršku destinacijama - pripravnik

09.01.2017.