Stručni suradnik / specijalist za kontroling i internu reviziju (m/ž)

-

Hrvatska turistička zajednica objavljuje natječaj za primanje u radni odnos na radno mjesto:

Stručni suradnik / specijalist za kontroling i internu reviziju (m/ž)

Opis poslova:

 • izrada i analiza redovitih i povremenih izvještaja
 • aktivno sudjelovanje u procesu planiranja i budžetiranja te praćenja izvršenja poslovnog plana
 • operativna, stručna i administrativna podrška provedbi aktivnosti i zadaća stručnih službi ureda direktora i drugih organizacijskih jedinica HTZ-a
 • koordinacija poslovnih procesa na razini cijele organizacije
 • poslovi vezani uz internu reviziju

 

Uvjeti

Propisani uvjeti za radno mjesto*:

 • završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 
 • znanje jednoga stranog jezika
 • znanje rada na osobnom računalu.

* sukladno čl. 14. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22)
 

Poželjna znanja i kompetencije:

 • izražene analitičke i organizacijske sposobnosti
 • napredno poznavanje rada u uredskim računalnim sustavima i aplikacijama (naglasak na MS Office)
 • sklonost timskom radu
 • samoinicijativnost, pouzdanost i proaktivnost u radu

 

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 • životopis;
 • dokaz o stručnoj spremi, traženom radnom iskustvu (HZMO - elektronički zapis o radno pravnom statusu), poznavanju stranih jezika i o ostalim poslovima navedenim pod traženim poželjnim kvalifikacijama i vještinama (preslike uvjerenja, svjedodžbi, potvrda i slične dokumentacije) ;
 • uvjerenje o kaznenom postupku („uvjerenje o nekažnjavanju“ nadležnog suda).

 

HTZ može prije zaključivanja ugovora o radu zatražiti uvid u originale i/ili odgovarajuću presliku dostavljene dokumentacije, kao i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta.

Napomena: Odabrani kandidat ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje od dana sklapanja ugovora o radu.

Testiranje kandidata:
HTZ može odlučiti provesti stručno testiranje stručnog znanja i kompetencija te psihofizičkih sposobnosti kandidata, o čemu će odabrani kandidati biti pravovremeno obaviješteni.

Način prijave:
Zamolbe s pripadajućom dokumentacijom zaprimaju se isključivo putem linka na elektroničku prijavu.
U obzir će se uzimati isključivo prijave zaprimljene putem portala MojPosao.

Stručna sprema:
•    Viša stručna sprema, Sveučilišni prvostupnik, Stručni prvostupnik, Visoka stručna sprema, Magistar struke

Potrebne godine iskustva: 
•    1

Vrsta zaposlenja:
•    Na određeno vrijeme

Što nudimo:
•    rad u stabilnoj i respektabilnoj instituciji
•    lokacija u centru Zagreba
•    odgovarajuća primanja
•    ugodno radno okruženje u motivirajućem timu
•    kontinuirano stručno usavršavanje

Rok prijave: 22.09.2023.