Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatska turistička zajednica uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13); izmjena (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Hrvatskoj turističkoj zajednici. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Hrvatska turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb
  • na fax broj: 01/ 4557 827
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: [email protected]
  • donijeti osobno u Glavni ured Hrvatske turističke zajednice, radnim danom od 8:30 do 16:30 sati. Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac

Službenik za informiranje
Davorin Purgarić, mag. iur.,
tel: +385 1 4699 333

 

Podaci u otvorenom formatu

Predmetni popisi ne predstavljaju službene registre koje bi Hrvatska turistička zajednica bila dužna voditi u okviru svojih zakonskih zadaća, odnosno isti su sastavljeni isključivo informativno temeljem informativnih podataka koje prikupljaju i obrađuju lokalne turističke zajednice.

Hrvatska turistička zajednica naglašava da korisnici predmetnih popisa prilikom bilo kakve dalje obrade istih uzmu u obzir činjenicu da isti dijelom mogu sadržavati osobne podatke čija je zaštita uređena posebnim propisima i za čiju daljnju obradu i objavu od strane drugih korisnika nije dana posebna privola.

Hrvatska turistička zajednica predmetne će popise u otvorenom formatu .csv ažurirati najmanje jednom u tromjesečju.

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu