Predstavništva u svijetu

Globalna mreža predstavništava i ispostava HTZ-a

Hrvatska turistička zajednica ima široko rasprostranjenu mrežu predstavništava i ispostava na globalnoj razini.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u inozemstvu osnivaju se u svrhu promocije, analize tržišta i drugih stručnih aktivnosti povezanih s promocijom hrvatskog turizma.

Predstavništva i ispostave obavljaju svoje poslove turističke promocije hrvatskog turizma u inozemstvu sukladno strateškom marketinškom planu hrvatskog turizma te temeljem programa rada i financijskog plana za tekuću godinu.

Predstavništva i ispostave Hrvatske turističke zajednice u državi u kojoj su osnovane surađuju s diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u obavljanju promidžbenih i drugih aktivnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.