Nabava

Organizacija edukativnih radionica na temu enogastronomije u Dubrovniku i Varaždinu

03.08.2018.
-
17.08.2018.

Predmet nabave: Organizacija edukativnih radionica na temu enogastronomije u Dubrovniku i Varaždinu

Krajnji rok dostave ponude: 17.8.2018. do 12:00 sati.

Poziv za dostavu ponuda: Usluga transfera i uzastopnih transfera

02.08.2018.
-
30.08.2018.

Predmet nabave: Usluge transfera i uzastopnih transfera
Ev. Broj: 019/18
Krajnji rok dostave ponuda: 30.08. do 12.00h