Nabava

Agencijski angažman za izradu kreativnih rješenja za promociju brenda hrvatskog turizma

07.09.2022.
-
04.10.2022.

Predmet nabave: Agencijski angažman za izradu kreativnih rješenja za promociju brenda hrvatskog turizma

Evidencijski broj nabave: 013/22

Rok za dostavu ponuda: 27. rujna 2022. do 12:00 sati.