Ugovor o suizlaganju

Sve informacije vezane za koncept i opcije suizlaganja nalaze se u Ugovoru o suizlaganju 2024 i Općim uvjetima zakupa i suizlaganja.

Hrvatska turistička zajednica će i ove godine snositi 50% troška uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) i 100% troška uređenja na kongresnim burzama kojeg definira tehnički izvođač odabran putem javnog natječaja. Budući da su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti suizlagači koji će dostaviti ugovore/prijavnice u periodu raspoloživosti sredstava. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, preostali suizlagači će biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto.

Cijena suizlaganja varira u o odnosu na vrstu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se suizlagač obvezuje podmiriti Hrvatskoj turističkoj zajednici. Cijena zakupa je podložna promjenama, a bit će uvjetovana od strane organizatora sajma.

Molimo u Ugovoru/ prijavnici popunite cijenu sukladno troškovima zakupa i uređenja navedenim za svaki sajam. Još jednom napominjemo da je objavljena cijena uređenja stvarna cijena uređenja, a dok se sredstva ne iscrpe molimo da u prijavnice unosite 50% nižu cijenu u odnosu na stvarnu cijenu uređenja štanda, dok za kongresne burze nema troška uređenja.

Molimo sve zainteresirane da se prijave za suizlaganje što je prije moguće. Napominjemo kako HTZ ima pravo odbiti prijavu zbog nedostatka prostora.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjena, ako se to tijekom vremena pokaže potrebnim i opravdanim.

Preporučeni rok prijava za sajmove koji će se realizirati u prvom kvartalu 2023. godine je najkasnije tijekom rujna uz iznimku sajma BMT Napulj gdje smo zemlja partner te je preporučeni rok prijave do kraja kolovoza, a za jesenske sajmove najkasnije do kraja godine, odnosno do popunjenja predviđenih mjesta na pojedinom štandu.

Preporučeni rok prijava za kongresne burze je do siječnja 2024., odnosno do popunjavanja suizlagačkih mjesta na pojedinom štandu.“

Napomena za sajmove:

Molimo uzeti u obzir da se radi o procjeni te da će cijena izrade biti formirana nakon što Hrvatska turistička zajednica provede postupak nabave za uređenje štandova i potpiše ugovor o uređenju štandova sa izabranim ponuđačem.

Napomena za kongresne burze:

Molimo uzeti u obzir da se radi o cijeni suizlaganja za 2023. godinu te da će cijena suizlaganja za 2024. godinu biti formirana naknadno