Politika privatnosti

Politika privatnosti – informacija o obradi osobnih podataka

 

 1. UVOD

Hrvatska turistička zajednica, Zagreb, Iblerov trg 10/IV, OIB: 72501368180 (dalje u tekstu: HTZ) na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), te Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), u svojstvu voditelja obrade ovom politikom privatnosti želi Vas obavijestiti o načinu obrade Vaših osobnih podataka.

Ova Pravila privatnosti opisuju koje osobne podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i vaša prava povezana s vašim osobnim podacima.

 

 1. O NAMA

Hrvatska turistička zajednica je nacionalna turistička organizacija koja je, temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma osnovana s ciljem stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma u zemlji i svijetu. Aktivnosti HTZ-a obuhvaćaju planiranje i provedbu promotivne strategije, predlaganje i izvedbu promidžbenih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanje razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

HTZ osobne podatke obrađuje zakonito, pošteno i transparentno vodeći pri tome računa da se podaci obrađuju isključivo na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

 

 1. PODACI O VODITELJU OBRADE

Voditelj obrade koji je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka je:

Hrvatska turistička zajednica
Iblerov trg 10/IV, Zagreb, Hrvatska,
OIB: 72501368180

 

 1. KONTAKT PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU PODATAKA

Upite i primjedbe vezane uz ovu Politiku privatnosti, kao i dodatne informacije oko zaštite i obrade  Vaših osobnih podataka možete dostaviti službeniku za zaštitu osobnih podataka Hrvatske turističke zajednice:

 • poštom, na adresu Iblerov trg 10/IV., n.p. Službenik za zaštitu podataka
 • putem elektroničke pošte na adresu [email protected]

 

 1. PRAVNA OSNOVA I SVRHA OBRADE PODATAKA

Hrvatska turistička zajednica prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke na temelju sljedećih pravnih osnova:

 • zakon i ugovorni odnosi,
 • pristanak, i
 • legitimni interes

i to samo ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha ili;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili;
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza HTZ-a ili;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili druge fizičke osobe.

U odnosu na posjetitelje web stranice HTZ ističe kako se u svrhu osiguranja ispravnog rada stranice koriste „kolačići“ (male podatkovne datoteke) koji se pohranjuju na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu web stranici u svrhu pohrane željenih postavki koje se odnose na prikaz.

Svrhe obrade podataka:

 • poduzimanje koraka po Vašem zahtjevu prije sklapanja ugovora (npr. odgovaranje na Vaša pitanja i komentare, komuniciranje, obrađivanje otvorene molbe ili prijave za posao),
 • izvršavanje ugovora kojem ste ugovorna strana,
 • pri poslovanju s HTZ-om u svojstvu poslovnog partnera,
 • zapošljavanja u HTZ-u,
 • suradnja na poslovnim događanjima u organizaciji ili suorganizaciji Hrvatske turističke zajednice, vođenje evidencije o sudionicima tih poslovnih događanja i dijeljenje kontakt podataka između sudionika,
 • vođenje evidencije o zainteresiranima za studijska i dr. putovanja,
 • sudjelovanje u web aktivnostima HTZ-a na Internetu, uključujući naše stranice na društvenim mrežama (Facebook , LinkedIn, Instagram),
 • slanje newslettera,
 • za buduće interakcije i komunikaciju,
 • osiguravanje pristupa informacijama,
 • odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva i/ili općenito upita vezanih za radni i poslovni odnos s HTZ-om,
 • istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja bilo kojeg zakona, pravila ili propisa, prava trećih strana
 • za pružanje posebnih jelovnika na događaju ,
 • bilo koje druge svrhe za koju smo u tom trenutku od vas zatražili izričitu pisanu suglasnost.

U slučaju da ste dali privolu za određenu svrhu u svakom slučaju možete povući svoju privolu te u tom slučaju HTZ neće više obrađivati Vaše osobne podatke u navedenu svrhu.

 

 1. KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO I NA KOJI NAČIN

HTZ prikuplja i obrađuje osobne podatke (npr. informacije koje Vas mogu izravno ili neizravno prepoznati, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, akademska titula, titula zvanja, OIB, datum rođenja, adresa, telefon, e-mail, tvrtka u kojoj ste zaposleni, podaci o lokaciji, IP adresa (“Osobni podaci“):

 • kada ste naš partner/suradnik,
 • kada nam se obratite putem pošte ili putem e-maila, radi odgovora na Vaš upit,
 • putem prijave na online obrazac za sudjelovanje na poslovnim događanjima,
 • kada obrađujemo Vašu molbu ili prijavu za posao,
 • kada obrađujemo podatke sukladno našim obavezama propisanim zakonskim propisima

 

Također, ovisno o svrsi radi koje s vremena na vrijeme obrađujemo vaše podatke, trebamo obraditi određene podatke koji će, ovisno o pojedinom slučaju, općenito biti sljedeći:

 • podaci vezani uz vaš identitet (primjerice, ime i prezime, zemlja porijekla),
 • podaci za kontakt koje nam Vi dostavite (primjerice, adresa, e-mail adresa, telefonski broj),
 • podaci o korištenju (podatke o tome kako i na koji način koristite naše internetske stranice i/
 • podaci o mogućoj intoleranciji na hranu ili sklonosti prema hrani, koje se mogu dati dobrovoljno,
 • podaci o Vašim preferencijama,

Podaci koje o Vama prikupljamo i obrađujemo ovise o Vašem odnosu s nama i razlozima naše komunikacije i suradnje.

 

 1. VAŠA PRAVA U VEZI S OBRADOM OSOBNIH PODATAKA

Obvezujemo se da ćemo čuvati vaše osobne podatke kao povjerljive i osigurati ostvarivanje Vaših prava. Imajući to u vidu,  u bilo kojem trenutku slobodni ste nas kontaktirati sa zahtjevom za pristup svim osobnim podacima, zatražiti ispravak podataka, brisanje podataka, ograničavanje obrade, prijenos te istaknuti prigovor.

Svoja prava možete ostvarivati jednostavno nas obavještavajući o razlogu svojeg zahtjeva i pravu koje želite ostvariti i to:

 • putem e-poštu na [email protected], ili
 • slanjem zahtjeva na adresu Hrvatske turistička zajednica, Iblerov trg 10/IV, Zagreb, Hrvatska.

Zahtjev možemo odbiti ako ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka ili ako postoje druga zakonska ograničenja. U slučaju da Vas ne možemo identificirati putem prikupljenih podataka zatražiti ćemo djelomičnu presliku Vašeg osobnog dokumenta putem kojeg Vas možemo identificirati.

Posebice, a bez obzira na svrhu ili pravnu osnovu kojom se koristimo za obradu vaših podataka, imate sljedeća prava:

PRISTUP. Imate pravo pristupa podacima Vašim osobnim podacima i na informiranost koje podatke i na koji način obrađujemo, s kojom svrhom i na koji rok. Pružamo vam mogućnost da vidite svoje osobne podatke ili da zahtijevate kopiju vaših osobnih podataka.

ISPRAVAK. Imate pravo zatražiti ispravak ili dopunu svojih osobnih podataka ako prikupljeni podaci koje ste nam dali i koje smo prikupili nisu točni, potpuni i ažurni. U svakom slučaju, uzmite u obzir da, u trenutku kada nam podatke o sebi aktivno stavite na raspolaganje bilo kojim postupkom, jamčite da su oni istiniti i točni te se obvezujete izvijestiti nas o bilo kakvim izmjenama.

BRISANJE. Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka kada podaci više nisu potrebni za ostvarenje svrhe za koju su bili prikupljeni, kada podnesete opravdani prigovor ili se Vaši osobni podaci obrađuju nezakonito.

OGRANIČENJE OBRADE. Imate pravo tražiti ograničavanje obrade vaših osobnih podataka što uključuje da u određenim slučajevima od nas možete zahtijevati privremenu suspenziju obrade podataka ili držanje vaših podataka duže nego što je to potrebno. Možete zatražiti od nas da ograničimo obradu podataka, primjerice, kada je brisanje, ispravak ili prigovor u vezi s vašim osobnim podacima na čekanju i/ili kad nemamo valjanu osnovu za obradu vaših podataka a želite da ih zadržimo. Kada je obrada ograničena, vaši podaci će biti pohranjeni i neće se dalje obrađivati. Primjerice, ako osporavate točnost svojih podataka, obrada takvih podataka će se ograničiti dok se ne osigura da su podaci točni.

PRIJENOS. Imate pravo zatražiti prijenos osobnih podataka drugom pružatelju usluge – u praksi ovo znači da imate pravo tražiti da Vam dostavimo sve osobne podatke koje obrađujemo u strojno čitljivom obliku ili zatražiti da ih dostavimo izravno drugom društvu.

POVLAČENJE PRIVOLE. U slučaju da obrađujemo Vaše podatke na temelju privole, u svakom trenutku ste ovlašteni povući danu privolu. Bez odgode ćemo prestati s obradom osobnih podataka prikupljenih na temelju te pravne osnove.

PRAVO NA PRIGOVOR. Imate pravo prigovora na obradu vaših podataka od strane Hrvatske turističke zajednice. Ako vaše podatke obrađujemo u svrhe izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju svojih ovlasti ili se prilikom obrade istih pozivamo na naše legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.

 

 1. PRAVO NA PODNOŠENJE PRITUŽBE NADLEŽNOM NADZORNOM TIJELU

Ako  imate prigovor vezano uz obradu podataka ili svojih prava, odnosno ukoliko smatrate da obrada vaših osobnih podataka nije zakonita, obratite nam se s povjerenjem. Ako ne uspijemo riješiti Vaš prigovor imate pravo podnijeti pritužbi izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u zemlji EU u kojoj imate uobičajeno boravište ili mjesto rada.

Izravni kontakti hrvatskog nacionalnog nadzornog tijela su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)

Selska cesta 136
HR - 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
e-mail: [email protected]
Web: www.azop.hr

 

 1. SIGURNOST OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Hrvatska turistička zajednica zaštiti podataka pristupa s povećanom pažnjom i pozornošću te poduzima potrebne mjere opreza kako bi zaštitio vaše osobne podatke. 

Primjenjujemo tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali da su Vaši podaci sigurni te da ih zaštitimo od slučajnog ili namjernog neovlaštenog pristupa, gubitka ili izmjene. Osigurali smo da Vašim podacima mogu pristupiti samo one osobe koje za to imaju poslovnu potrebu, isključivo u svrhe koje su dopuštene i o kojima ste obaviješteni te da su te osobe u obvezi čuvanja tajnosti Vaših podataka.

Ako sumnjate na bilo kakvo neovlašteno korištenje, gubitak ili neovlašteni pristup Vašim osobnim podacima, molimo Vas da nas o tome obavijestite.

Svjesni smo da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unapređivati

 

 1. POHRANA I ROKOVI ČUVANJA PODATAKA

Vaše osobne podatke prikupljene u svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti čuvamo maksimalno koliko je potrebno u skladu sa svrhom za koju su prikupljeni, uključujući i radi postupanja u skladu s pravnim obvezama i neće se čuvati u obliku koji omogućuje Vašu identifikaciju dulje nego što Hrvatska turistička zajednica razumno smatra potrebnim za ispunjenje svrhe u koju su podaci prikupljeni i obrađeni.

Za određene osobne podatke rokovi obrade i pohrane propisani su pozitivnim propisima Republike Hrvatske. U odnosu na podatke koje čuvamo na temelju privole, navedene podatke čuvamo dok postoji svrha radi koje su podaci dani odnosno radi koje se obrađuju, odnosno dok privola za obradu ne bude povučena od strane ispitanika.

Po prestanku svrhe odnosno isteku razdoblja čuvanja, osobne podatke brišemo trajno ili ih anonimiziramo tako da se više ne mogu povezati s određenim ispitanikom.

 

 1. PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Hrvatska turistička zajednica izričito izjavljuje da neće prodavati, dijeliti ili na bilo koji drugi način, ustupiti Vaše osobne podatke trećim osobama, osim pod uvjetom i na način određen ovom Politikom privatnosti. Treće osobe obvezne su koristiti povjerene podatke samo u skladu s našim pravilima i isključivo u strogo deklarirane svrhe. Također su dužni na odgovarajući način zaštititi vaše osobne podatke i njihovu privatnost.

HTZ pridržava pravo da u određenim slučajevima podijeli Vaše podatke s drugim primateljima (trećim osobama), i to:

 • pružateljima informatičko-komunikacijskih usluga u svojstvu izvršitelja obrade, koji pružaju usluge podrške informatičkih rješenja za HTZ (hosting, IT usluge, korisničke podrška);
 • u određenim okolnostima, dužni smo dostaviti Vaše podatke na temeljem zakonom osnovanog zahtjeva nadležnim tijelima (policija, sud, revizorsko ili drugo nadležno tijelo), ako je to potrebno u svrhu provođenja zakonom propisanog postupka te radi otkrivanja, sprečavanja ili rješavanja prijevara i sigurnosnih ili tehničkih poteškoća koje se odnose na Hrvatsku turističku zajednicu ili osobne podatke korisnika u zakonom propisane svrhe).

Na našoj web stranici možete naći poveznice koje će vas odvesti izravno na stranicu drugog pružatelja usluga na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti. To ćete prepoznati po promjeni URL-a. Ne možemo prihvatiti nikakvu odgovornost za povjerljivo rukovanje Vašim podacima na tim web stranicama trećih strana, budući da nemamo utjecaja na usklađenost tih pružatelja usluga s odredbama o zaštiti podataka. Molim vas da se upoznate s njihovim pravilima privatnosti i na koji način štite vaše osobne podatke.

Preporučamo da potražite informacije o tome kako ti pružatelji usluga postupaju s Vašim osobnim podacima.

 

 1. PREKOGRANIČNI PRIJENOSI PODATAKA

Kod obrade Vaših osobnih podataka možemo se poslužiti pružateljima usluga izvan Europskog gospodarskog prostora. Za potrebe učinkovitosti usluge, neka tijela mogu se nalaziti na područjima izvan Europskog gospodarskog prostora, u kojima se ne omogućuje razina zaštite usporediva sa zaštitom u Europskoj uniji. U takvim slučajevima Vas obavještavamo da Vaše podatke prenosimo s odgovarajućim zaštitnim mjerama i uvijek čuvajući Vaše podatke, upotrebljavajući najprikladnije međunarodne alate za prijenos podataka.

 

 1. INFORMACIJE O KOLAČIĆIMA

HTZ može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu internetskim stranicama. Takvi anonimni podaci koriste se u interne svrhe poboljšanja proizvoda i usluga, kao i izrade internih statistika.

U navedenu svrhu na internetskim stranicama koriste se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu, koji prikupljaju podatke o Vašoj adresi e-pošte, nazivu domene te datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići se ne mogu koristiti za otkrivanje Vašeg identiteta.

Kolačići nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega.

Na našim stranicama koriste se tehnički kolačići (obavezni kolačići, ne mogu se isključiti) koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta.

Molimo pročitajte našu Politiku o kolačićima kako biste bolje razumjeli kolačiće i slična sredstva kojima se koristimo, njihovu svrhu, kako upravljati svojim preferencijama i druge informacije od interesa. Više informacija o korištenju kolačića možete pronaći na sljedećoj poveznici:  https://www.htz.hr/hr-HR/izjava-o-kolacicima

 

 1. VERZIJE I AŽURIRANJA

Politiku privatnosti redovito ažuriramo kako bi u svakom trenutku sadržavala točne i pouzdane informacije o tome na koji način prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke te zadržavamo pravo promjene sadržaja iste ako smatramo da je to nužno, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti, a u slučaju značajnih promjena obavijestit ću te i na neki drugi prikladan način.

Nastavkom korištenja internetskih stranica nakon promjene Politike privatnosti potvrđujete da ste upoznati s važećim pravilima i da pristajete na obradu podataka u navedene svrhe.