O nama

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) je nacionalna turistička organizacija koja je osnovana s ciljem stvaranja i promicanja identiteta i ugleda hrvatskog turizma u zemlji i svijetu. Aktivnosti HTZ-a obuhvaćaju planiranje i provedbu promotivne strategije, predlaganje i izvedbu promidžbenih aktivnosti koje su od zajedničkog interesa za sve subjekte u turizmu te podizanje razine kvalitete cjelokupne turističke ponude Hrvatske.

Između ostalih, najznačajnije zadaće HTZ-a obuhvaćaju ustroj, provedbu i nadzor svih poslova vezanih za brendiranje i promociju turističkog proizvoda Republike Hrvatske, objedinjavanje sveukupne hrvatske turističke ponude, provedbu operativnih istraživanja tržišta za potrebe promocije hrvatskog turizma i analizu provedenih promotivnih aktivnosti.

U djelokrug rada HTZ-a spada i upravljanje sustavom eVisitor te drugim turističkim informacijskim sustavima, ali i koordinacija svih turističkih zajednica, kao i svih gospodarskih te drugih subjekata u turizmu koji djeluju neposredno i posredno na unapređenju i promidžbi turizma u Hrvatskoj.

Tijela HTZ-a su Skupština, Turističko vijeće i predsjednik čiju dužnost obnaša ministar turizma. HTZ djeluje temeljem godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština, a ostvaruje prihode iz sljedećih izvora: turističke pristojbe, članarine, državnog proračuna i ostalih izvora.

Hrvatska turistička zajednica ima sjedište u Zagrebu (Iblerov trg 10/IV) i 19 ureda predstavništava i ispostava u svijetu: Frankfurt (Njemačka), München (Njemačka), Beč (Austrija), Ljubljana (Slovenija), Milano (Italija), Prag (Češka), Bratislava (Slovačka), Varšava (Poljska), Pariz (Francuska), London (Velika Britanija), Budimpešta (Mađarska), Amsterdam (Nizozemska), Bruxelles (Belgija), Stockholm (Švedska), Moskva (Rusija), New York (SAD), Los Angeles (SAD), Shanghai (Kina), Seoul (Južna Koreja).

Kontakt:

Adresa
Iblerov trg 10/IV
10000 Zagreb

Tel +385 (0)1 4699 333
Faks +385 (0)1 4557 827
Email [email protected]
Web www.htz.hr
          www.croatia.hr
OIB 72501368180

Medijski upiti: [email protected]

Tonči Glavina, MINTS


Predsjednik
Tonči Glavina, ministar

Tel +385 (0)1 6161 180
Email [email protected]

Ministarstvo turizma i sporta Republike Hrvatske https://mints.gov.hr/

Kristjan Staničić, HTZ
Sergej Drechsler/Novi list


Direktor
mr. sc. Kristjan Staničić

Tel +385 (0)1 4699 333
Faks +385 (0)1 4557 827
Email [email protected]