Sredstva za udružene turističke zajednice

Hrvatska turistička zajednica će u 2024. godini u skladu s Pravilnikom o kriterijima za dodjelu sredstava iz Fonda za udružene turističke zajednice (NN 04/22) dodjeljivati sredstva za projekte udruženih turističkih zajednica.

Javni natječaj za dodjelu sredstava za projekte udruženih turističkih zajednica u 2024. godini bit će aktivan do  31. siječnja 2024. godine, a prihvatljivi korisnici sredstava su lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog destinacijskog menadžmenta za područje više jedinica lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave i koje su upisane u Upisnik turističkih zajednica te lokalne i regionalne turističke zajednice koje su osnovane kao organizacije lokalnog ili regionalnog destinacijskog menadžmenta i koje su sporazumom udružene međusobno ili sa jedinicama lokalne samouprave za područje kojih nije osnovana turistička zajednica.

Rok za podnošenje kandidatura: 31. siječnja 2024.

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE UDRUŽENIH TURISTIČKIH ZAJEDNICA U 2024. GODINI IZ FONDA ZA UDRUŽENE TURISTIČKE ZAJEDNICE