Nabava

Najam tehničke opreme (audio, video, rasvjeta, scenografija i režija) i montaža i demontaža za manifestaciju „DANI HRVATSKOG TURIZMA 2023“

27.07.2023.
-
16.08.2023.

Predmet nabave: Najam tehničke opreme (audio, video, rasvjeta, scenografija i režija) i montaža i demontaža za manifestaciju „DANI HRVATSKOG TURIZMA 2023“ 09. - 10. studenog 2023.

Evidencijski broj nabave: 012/23

Izrada izložbenog prostora (štandova) Hrvatske turističke zajednice na sajmovima u inozemstvu od studenog 2023. do kraja 2027. godine

13.07.2023.
-
31.07.2023.

Predmet nabave: Izrada izložbenog prostora (štandova) Hrvatske turističke zajednice na sajmovima u inozemstvu od studenog 2023. do kraja 2027. godine

Evidencijski broj nabave: 011/23

Snimanje i izrada video materijala za sajamske nastupe

26.06.2023.
-
11.07.2023.

Predmet nabave: Snimanje i izrada video materijala za sajamske nastupe

Evidencijski broj nabave: 009/23

Rok za dostavu ponuda: 11. srpnja 2023. godine do 12:00 sati.

Uspostava procesa certificiranja za sigurnost sustava te za korištenje osoba s invaliditetom za aplikaciju croatia.hr

15.06.2023.
-
07.07.2023.

Predmet nabave: Uspostava procesa certificiranja za sigurnost sustava te za korištenje osoba s invaliditetom za aplikaciju croatia.hr

Rok za dostavu ponuda: 07. srpnja 2023. u 12.00 sati

Mjerenje učinkovitosti integriranih komunikacijskih aktivnosti

15.06.2023.
-
23.06.2023.

Evidencijski broj nabave: 010/23
Rok za dostavu ponuda: 23. lipnja 2023. godine do 12:00 sati.
 

Testiranje krovnog komunikacijskog koncepta Big Idea te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije

28.04.2023.
-
09.05.2023.

Predmet nabave: Testiranje krovnog komunikacijskog koncepta Big Idea te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije

Evidencijski broj nabave: 007/23

Nabava serverske infrastrukture i održavanje za croatia.hr i mobilnu aplikaciju

29.03.2023.
-
05.04.2023.

Predmet nabave: Nabava serverske infrastrukture i održavanje za croatia.hr i mobilnu aplikaciju

Evidencijski broj nabave: 005/23

Rok za dostavu ponuda: 5. travnja 2023. godine do 12:00 sati.

Izrada kreativnog rješenja izgleda štanda Hrvatske turističke zajednice za nastup na turističkim sajmovima sa izradom tehničke dokumentacije

27.03.2023.
-
14.04.2023.

Predmet nabave: Izrada kreativnog rješenja izgleda štanda Hrvatske turističke zajednice za nastup na turističkim sajmovima sa izradom tehničke dokumentacije

Evidencijski broj nabave: 006/23

Natječaj za izbor krovnog komunikacijskog koncepta (Big Idea) te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije

17.02.2023.
-
13.03.2023.

Predmet nabave: Natječaj za izbor krovnog komunikacijskog koncepta (Big Idea) te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije

Evidencijski broj nabave: 004/23

Zakup vanjskih oglasnih površina na području RH

14.02.2023.
-
24.02.2023.

Predmet nabave: Zakup vanjskih oglasnih površina na području RH

Evidencijski broj nabave: 003/23

Rok za dostavu ponuda: 24. veljače 2023. godine do 16:00 sati.