Nabava

Logističke usluge – usluge skladištenja, otpreme i distribucije promidžbenog i drugog materijala i roba u Hrvatskoj i inozemstvu, evidencijski broj nabave: 009/24

28.06.2024.
-
12.07.2024.

Predmet nabave: Logističke usluge – usluge skladištenja, otpreme i distribucije promidžbenog i drugog materijala i roba u Hrvatskoj i inozemstvu,

Evidencijski broj nabave: 009/24

Odabir medijske agencije za izradu strategije oglašavanja i medija plana te provođenje marketinških aktivnosti HTZ-a na tržištu Italije u 2025. godini

11.06.2024.
-
19.06.2024.

Predmet nabave: Odabir medijske agencije za izradu strategije oglašavanja i medija plana te provođenje marketinških aktivnosti HTZ-a na tržištu Italije u 2025. godini

Rok za dostavu: 19.06.2024. godine do 18:00 sati (CET).

Izrada i nabava suvenira za promotivne aktivnosti Hrvatske turističke zajednice, evidencijski broj nabave: 008/24

06.05.2024.
-
13.05.2024.

Predmet nabave: Izrada i nabava suvenira za promotivne aktivnosti Hrvatske turističke zajednice

Evidencijski broj nabave: 08/24

Rok za dostavu ponuda: 13.05.2024. godine do 12:00 sati (CET).

Testiranje krovnog komunikacijskog koncepta Big idea te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije: 007/24

22.04.2024.
-
29.04.2024.

Predmet nabave: Testiranje krovnog komunikacijskog koncepta Big idea te novog vizualnog identiteta Hrvatske kao turističke destinacije

Evidencijski broj nabave: 007/24

Nabava i održavanje serverske infrastrukture i obnova licenci za potrebe portala croatia.hr i mobilne aplikacije: 006/24

28.03.2024.
-
10.04.2024.

Predmet nabave: Nabava i održavanje serverske infrastrukture i obnova licenci za potrebe portala croatia.hr i mobilne aplikacije

Evidencijski broj nabave: 006/24

Uređenje i opremanje uredskog poslovnog prostora u zakupu, evidencijski broj nabave: 005/24

14.03.2024.
-
29.03.2024.

Predmet nabave: Uređenje i opremanje uredskog poslovnog prostora u zakupu, evidencijski broj nabave: 005/24

Evidencijski broj nabave: 005/24

Rok za dostavu ponuda: 29.ožujka 2024. godine do 12:00 sati (CET)

Usluge transfera za potrebe realizacije studijskih putovanja i aktivnosti HTZ-a, evidencijski broj nabave: 004/24

07.03.2024.
-
21.03.2024.

Predmet nabave: Usluge transfera za potrebe realizacije studijskih putovanja i aktivnosti HTZ-a, evidencijski broj nabave: 004/24

Evidencijski broj nabave: 004/24

Migracija, reimplementacija, nadogradnja i održavanje informacijskog sustava eVisitor, evidencijski broj nabave: 003/24

21.02.2024.
-
12.03.2024.

Predmet nabave: Migracija, reimplementacija, nadogradnja i održavanje informacijskog sustava eVisitor, evidencijski broj nabave: 003/24

Evidencijski broj nabave: 003/24

Zakup vanjskih oglasnih površina na području RH, evidencijski broj: 002/24

22.01.2024.
-
01.02.2024.

Predmet nabave: Zakup vanjskih oglasnih površina na području RH, evidencijski broj: 002/24 

Evidencijski broj nabave: 002/24

Rok za dostavu ponuda: 1. veljače 2024. godine do 16:00 sati (CET).

Usluga stručnog nadzora radova i Koordinatora II zaštite na radu za izvršenje radova uređenja interijera poslovnog prostora Hrvatske turističke zajednice, evidencijski broj: 001/24

02.01.2024.
-
15.01.2024.

Predmet nabave: Usluga stručnog nadzora radova i Koordinatora II zaštite na radu za izvršenje radova uređenja interijera poslovnog prostora Hrvatske turističke zajednice, evidencijski broj: 001/24

Evidencijski broj nabave: 001/24