Buy Croatia

Projekt Buy Croatia organizira se s ciljem izravnog upoznavanja inozemnih partnera s turističkim ponudama pojedinih destinacija i/ili novim turističkim proizvodima. Osim upoznavanja ponude pojedinih destinacija, cilj Buy Croatia je unapređivanje selektivnih oblika turizma, povećanje prepoznatljivosti turistički slabije razvijenih područja te otvaranje Hrvatske drugim i daljim emitivnim tržištima.

Projekt Buy Croatia obuhvaća poslovnu radionicu s predstavnicima hrvatskog turističkog gospodarstva te edukacijsko putovanje za inozemne sudionike. Edukacijsko putovanje organizira Hrvatska turistička zajednica u suradnji sa sustavom TZ i gospodarskim subjektima, a s ciljem upoznavanja destinacije i/ili proizvoda. Inozemni partneri posjećuju Hrvatsku kao naši gosti.

Ukoliko se poslovna radionica organizira u sklopu edukacijskog putovanja, tada se poziva određen broj partnera s emitivnih tržišta i to s ciljem da se:

  • upoznaju s destinacijom i dožive turističke proizvode i kvalitetu ponude,
  • susretnu s pružateljima usluga - predstavnicima hrvatskog turističkog gospodarstva
  • pregovaraju o kupnji usluga i/ili paketa.

Osim navedenog, Buy Croatia poslovna radionica može se organizirati i u sklopu godišnjih sastanaka inozemnih strukovnih udruga.

Za sudjelovanje na radionicama „Buy Croatia“ potrebno je popuniti elektronsku prijavnicu. Prijava je valjana u trenutku kada Hrvatska turistička zajednica istu potvrdi, a prijavljeni subjekt zaprimi elektronsku potvrdu prihvata. Prijavljenom subjektu je na radionici osiguran jedan stol, četiri stolice, kava i piće u radnom dijelu te poslovni ručak ukoliko će isti biti organiziran.

Na pojedinu radionicu mogu se prijaviti maksimalno dva sudionika iz istog gospodarskog subjekta. Hrvatska turistička zajednica ovim putem zadržava pravo odbijanja pristiglih prijava ukoliko broj prijava premašuje predviđen maksimalan broj sudionika i/ili ukoliko djelatnost prijavljenog sudionika nije u skladu s ciljem i temom radionice.

Za radionice u 2020. godini nije potrebno uplaćivati kotizaciju. U slučaju izostanka prijavljenog sudionika, odnosno ne dolaska na radionicu, sudionik podnošenjem prijave potvrđuje da je suglasan platiti Hrvatskoj turističkoj zajednici obeštećenje u visini od 2.000 kn, osim u slučaju više sile za što je potrebno dostaviti odgovarajuću dokumentaciju te zaprimiti suglasnost HTZ-a.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo otkaza svake poslovne radionice u slučaju nedovoljnog interesa sudionika, više sile ili drugog opravdanog razloga. U slučaju otkazivanja poslovne radionice, Hrvatska turistička zajednica nije odgovorna za eventualno nastalu štetu ili refundaciju bilo kakvih troškova prijavljenih sudionika otkazane poslovne radionice.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjene sadržaja ako se tijekom vremena pokaže potrebnim i opravdanim.

Za sve dodatne informacije molimo da nam se obratite na [email protected].