Potpore programima DMK

JAVNI POZIV
za izbor potencijalnih kandidata za razvoj DMK te dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2016. godini

Cilj projekta razvoja DMK je stvoriti poticajno okružje za uspješni razvoj nove ponude složenih turističkih proizvoda za turističko tržište posebnih interesa koji su preduvjet za poboljšanja konkurentske sposobnosti hrvatskog turizma, produženje sezone i tržišnu valorizaciju turističkih potencijala svih hrvatskih područja.

Javni poziv otvoren je do 30. svibnja 2016. godine.

Dodatne informacije na: [email protected].