Nagrada u ruralnom turizmu

Godišnje hrvatske turističke nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te predstavljanju priliku za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, ali i njihovo promicanje i javno priznanje. Cilj je promovirati, poticati i nagrađivati izvrsnost u hrvatskom turizmu.

Kategorija Nagrada u ruralnom turizmu prepoznaje izvrsnost u području ruralnog turizma koji pruža jedinstveno i turistima vrijedno iskustvo lokalne kulture i interakcije s lokalnom zajednicom, s posebnim naglaskom na valorizaciju tradicionalnih običaja, vrijednosti i načina života koje je moguće prezentirati i objediniti na novi, inovativan i turističkom tržištu prilagođen način. Pri tome je značajna primjena koncepta održivosti, razvijanje i jačanje ponude ruralnog turizma i specifičnog identiteta lokalne zajednice i Hrvatske u cjelini. Turistička ponuda ruralnog turizma može dati doprinos realizaciji ciljeva strateških dokumenata hrvatskog turizma što je potrebno naglasiti i obrazložiti u samoj kandidaturi.

Za nagradu se mogu kandidirati: registrirani poslovni subjekti, organizacije, udruge i destinacije koje su u prethodnom periodu zabilježile značajne pozitivne pomake i time doprinijele razvoju ruralnog turizma Republike Hrvatske.

Pozivamo vas da se prijavite za godišnje hrvatske turističke nagrade te time promovirate svoj rad i izvrsnost koju ostvarujete, ali i budete prepoznati kao najbolji dionici hrvatskog turizma!