Potpore turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019.

JAVNI POZIV za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica koji se odvijaju na turistički nerazvijenim područjima.

Turistički nerazvijeno područje definirano je važećim Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17 i 70/18).

U smislu ovog Javnog poziva, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Sredstva potpore dodjeljivat će se za:

  1. programe/projekte TZŽ pretežito na turistički nerazvijenim područjima
  2. programe/projekte TZ na turistički nerazvijenim područjima.

Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • u elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka potpore.htz.hr
  • i u tiskanom obliku - potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.
Javni poziv za potpore turističkim zajednicama na TNP u 2019.
Odluka o dodjeli potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2019. godini