Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17) i Programu rada za 2018., Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora turističkim zajednicama
na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske (dalje u tekstu: TZN).

Turistički nerazvijeno područje definirano je važećim Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17). 

U smislu ovog Javnog poziva, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti iz 2013. godine (NN 158/13).


Sredstva potpore odobravat će se za sljedeće:

  1. Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista
  2. Edukacija
  3. Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture

 

Kandidatura TZN za dodjelu potpore podnosi se:

  • u elektronskom obliku na online  Obrascu TZN-2018 putem linka http://potpore.htz.hr  
  • i u tiskanom obliku - ispunjeni online Obrazac TZN-2018 potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

Javni poziv otvoren je do 31. siječnja 2018. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 31. siječnja 2018. godine)

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na [email protected], najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.
 

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini
Odluka o dodjeli potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2018. godini