MedCycleTour

MEDiteranean CYCLE route for sustainable coastal TOURism

O PROJEKTU

EU projekt MedCycleTour provodio se od veljače 2017. do kolovoza 2020. godine s ciljem razvoja i promocije cikloturizma na Mediteranu kroz uspostavu EuroVelo 8 - Mediteranske rute. U projektu je sudjelovalo 11 partnera iz 7 mediteranskih zemalja te Belgije kao i 7 pridruženih partnera, a projektni partneri iz Hrvatske bili su Hrvatska turistička zajednica i Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj (CEDRA HR). Projektom su na razini svih partnera, odnosno zemalja ili regija osigurani temelji za stvaranje atraktivne, sigurne i ugodne rute koja zadovoljava potrebe glavnih ciljnih skupina - biciklista i cikloturista (infrastruktura, povezanost s javnim prijevozom, signalizacija, usluge, promocija).

Ruta EuroVelo 8 jedna je od 17 transnacionalnih biciklističkih ruta EuroVelo mreže ruta i povezuje područje od Cádiza na zapadu do Cipra na istoku u dužini oko 7500 km, prolazeći kroz deset mediteranskih zemalja: Španjolsku, Francusku, Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju, Grčku, Tursku i Cipar. Hrvatski dio rute u dužini od 1116 km prolazi kroz sedam priobalnih županija: Istarsku, Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku.

Uspostava kvalitetne cikloturističke rute zamišljena je kao alat povezivanja čitave mediteranske regije po načelima održivog prometa i turizma. U sklopu projekta provedene su brojne aktivnosti poput evaluacije postojeće rute i trasiranja novih dionica, izrade transnacionalnih i nacionalnih akcijskih planova za bolje uključivanje rute u budući planski razvojni i financijski okvir ključnih dionika u državama na ruti, izrade i postavljanja pilot signalizacije, analize korištenosti rute i ekonomskog potencijala, izrada internetskih stranica i mobilnih aplikacija te kreiranje i implementacija cycle-friendly programa.

Neki od ključnih projektnih rezultata u Hrvatskoj su akcijski plan razvoja rute EuroVelo 8 u Hrvatskoj, kojim su definirane strategije i predložene konkretne mjere i aktivnosti za daljnji razvoj i unaprjeđenje rute, te internetska stranica posvećena hrvatskom dijelu rute, dostupna na domeni www.eurovelo8.hr. Stranica pruža detaljne tehničke i turističke informacije o ruti i njenim dionicama te će pomoći u boljem kreiranju putovanja domaćim i inozemnim cikloturistima.

Cijela trasa nove EuroVelo 8 – Mediteranske rute dostupna je na službenoj stranici Europske biciklističke federacije (ECF) koja upravlja mrežom ruta EuroVelo.

Medcycletour, EuroVelo 8

OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta : MEDiteranean CYcle route for sustainable coastal TOURism

Akronim projekta: MEDCYCLETOUR

Voditelj (lead partner): Regional Government of Andalusia (Španjolska)

Partneri:

  1. European Cyclist Federation (Belgija)
  2. Cyprus Tourism Organisation (Cipar)
  3. Conseil départemental des Alpes-Maritimes (Francuska)
  4. Autonomous Region Friuli Venezia Giulia (Italija)
  5. Regional development centre Koper (Slovenija)
  6. Hrvatska turistička zajednica (Hrvatska)
  7. Directorate General for Tourism of the Generalitat of Catalonia (Španjolska)
  8. Region of Western Greece (Grčka)
  9. Cluster for Eco-Social Innovation and Development CEDRA (Hrvatska)
  10. Consortium Oltrepo' Mantovano (Italija)


Razdoblje provedbe: 01.02.2017. – 22.08.2020.

Proračun projekta: 2.578.131,89 €

EU program transnacionalne suradnje: INTERREG Mediteran

Tematska područja / tagovi: euroVelo, cikloturizam, eurovelo8, održivi turizam, održivi promet

Status: Završen

 

KORISNI LINKOVI:

Dokumenti i primjeri dobre prakse iz projekta MedCycleTour: https://pro.eurovelo.com/resources

Internetska stranica EuroVelo mreže ruta: https://en.eurovelo.com/

Internetska stranica rute EV8:  https://en.eurovelo.com/ev8

Internetska stranica o hrvatskom dijelu rute EV8: www.eurovelo8.hr

Program transnacionalne suradnje INTERREG Mediteran: https://interreg-med.eu/

Službena web stranica projekta MedCycleTour: https://medcycletour.interreg-med.eu/

Europska biciklistička federacija (ECF): https://ecf.com/  

 

Prezentacija EU MedCycleTour za županije lipanj 2017
Priručnik korporativnog dizajna EuroVelo 8 rute
Sistematizacija i preporuke za EV8 u Republici Hrvatskoj
Trasiranje i evaluacija EuroVelo 8 rute kroz Hrvatsku
Akcijski plan za razvoj rute EV8 u Hrvatskoj u razdoblju od 2018. do 2030.
Akcijski plan za razvoj rute EV8 - sumarna tablica
EuroVelo 8 – Transnational Action Plan
Brošura - EuroVelo 8 Mediteranska ruta – Preporuke za politike
Brošura - Transnacionalna brošura EuroVelo8 Mediteranska ruta
Povelja za održiv i odgovoran cikloturizam u MED regiji