2022

Hrvatska turistička zajednica objavljuje

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU PROMOTIVNIH KAMPANJA SA STRATEŠKIM PARTNERIMA NA INOZEMNIM TRŽIŠTIMA U 2022. GODINI

Partneri zainteresirani za provedbu promotivnih kampanja na inozemnim tržištima više informacija mogu pronaći u objavljenom pozivu.

Prijave na Poziv su zaključene.