2021.

STRATEŠKI PROJEKTI

Hrvatska turistička zajednica objavljuje

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVEDBU PROMOTIVNIH KAMPANJA SA STRATEŠKIM PARTNERIMA U 2021. GODINI

Partneri zainteresirani za provedbu promotivnih kampanja na inozemnim tržištima (Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Italija, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rusija, Skandinavija, Slovačka, Slovenija, Švicarska, UK) više informacija mogu pronaći u objavljenom pozivu.