Sajmovi 2022. - Info

PLAN SAJMOVA 2022

Obzirom na izazove i trenutne promjene uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 u turističkom sektoru, a koje zahtijevaju racionalan i odgovoran pristup poslovanju, planirane aktivnosti u nadolazećoj 2022. godini mogu biti podložne promjenama.

Na sajmovima postoji više mogućnosti suizlaganja koje su navedene u prijavnicama za sajmove, a ovisne o vrsti sajma te veličini štanda i poziciji unutar štanda (detalji se nalaze u Ugovoru o suizlaganju 2022. i Općim uvjetima zakupa i suizlaganja). Molimo sve zainteresirane da se prijave za suizlaganje što je prije moguće. Napominjemo kako HTZ ima pravo odbiti prijavu zbog nedostatka prostora.

Preporučeni rok prijava za sajmove koji će se realizirati u prvom kvartalu 2022. godine je najkasnije do 1.9.2021., za jesenske sajmove najkasnije do kraja godine, odnosno do popunjenja predviđenih mjesta na pojedinom štandu. U slučaju da nam se do navedenog roka prijavi više suizlagača od predviđenog, Hrvatska turistička zajednica zatražiti će dodatno proširenje prostora direktno od organizatora sajma. Hrvatska turistička zajednica bit će u mogućnosti potvrditi dodatne prijave suizlagača isključivo u slučaju da organizator sajma omogući proširenje prostora.

Hrvatska turistička zajednica će i u 2022. godini snositi 50% troška uređenja na općim sajmovima (opći, nautički, kamping) kojeg definira odabrani tehnički izvođač. Budući da su sredstva za troškove uređenja suizlagačkih mjesta u budžetu HTZ-a ograničena, ista će moći iskoristiti suizlagači koji će dostaviti ugovore/prijavnice u periodu raspoloživosti sredstava. Ukoliko se sredstva potroše prije završetka prijava za suizlaganje, preostali suizlagači će biti u obvezi platiti puni trošak uređenja za svoje suizlagačko mjesto. Pri prihvaćanju programa rada HTZ-a za 2022. godinu potvrdit ćemo sufinanciranja.

 Cijena suizlaganja varira u odnosu na veličinu suizlagačkog mjesta, a obuhvaća cijenu zakupa i uređenja štanda koju se suizlagač obvezuje podmiriti Hrvatskoj turističkoj zajednici. Cijena zakupa je podložna promjenama, a bit će uvjetovana od strane organizatora sajma.

Za sajmove za koje još nije poznata cijena zakupa i/ili uređenja, možete se okvirno voditi cijenama iz 2020. godine.

Molimo u ugovoru / prijavnici popunite cijenu, sukladno navedenim troškovima zakupa i uređenja navedenim za svaki sajam. Još jednom napominjemo da je objavljena cijena uređenja stvarna cijena uređenja, a dok se sredstva ne iscrpe molimo da unosite u prijavnice 50% nižu cijenu u odnosu na stvarnu cijenu uređenja štanda. O navedenom ćemo vas na vrijeme obavijestiti.

 Navedeni sajmovi su turistički sajmovi za široku i / ili poslovnu publiku te specijalizirani sajmovi – kamping i nautički sajmovi.

U 2022. godini Hrvatska turistička zajednica koristit će isti koncept nastupa na sajmovima kao i 2020. godine, uz napomenu da će se pratiti sve epidemiološke mjere i uvjeti tehničke izvedbe zadane od strane organizatora sajma.

Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo promjene sadržaja ako se tijekom vremena pokaže potrebnim i opravdanim.