Turistički događaj godine

Godišnje hrvatske turističke nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te predstavljanju priliku za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, njihovo promicanje i javno priznanje. Cilj je promovirati, poticati i nagrađivati izvrsnost u hrvatskom turizmu.

Kategorija Turistički događaj godine prepoznaje izvrsnost u području osmišljavanja i organizacije turističkih događaja koji pružaju jedinstveno iskustvo posjetiteljima glazbenih i filmskih festivala, tradicionalnih svečanosti, sportskih, kulturnih i zabavnih manifestacija.

Nagrada je otvorena za one subjekte koji valoriziraju nematerijalno i materijalno naslijeđe organizacijom raznih inovativnih manifestacija koje daju dodatnu vrijednost turističkoj destinaciji, unaprjeđuju doživljaj u turizmu i jačaju identitet lokalne zajednice i Hrvatske u cjelini. Naglasak je na valorizaciji primjene koncepta održivosti i zero-waste politike prilikom organiziranja turističkih događaja. Turistički događaji mogu dati doprinos realizaciji ciljeva strateških dokumenata hrvatskog turizma, što je potrebno naglasiti i obrazložiti u samoj kandidaturi.

Za nagradu se mogu kandidirati: turističke zajednice, regionalna ili lokalna samouprava, udruge, tvrtke, obrti i druga tijela koja su organizacijom turističkog događaja/eventa/festivala/manifestacije pridonijela unaprjeđenju doživljaja u turizmu.

Pozivamo vas da se prijavite za godišnje hrvatske turističke nagrade te time promovirate svoj rad i izvrsnost koju ostvarujete, ali i budete prepoznati kao najbolji dionici hrvatskog turizma!