Potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Sukladno Pravilniku o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 28/13 i 156/14) i Programu rada za 2017., Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora turističkim zajednicama
na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica na turistički nerazvijenim područjima Republike Hrvatske i to za: 

1.    Razvoj i unapređenje turističke ponude destinacije te uvjeta boravka turista
2.    Edukacija
3.    Razvoj, obnova i unapređenje javne turističke infrastrukture
4.    Opremanje ureda terminalima eVisitor sustava


Kandidatura TZN za dodjelu potpore podnosi se:
•    u elektronskom obliku na online  Obrascu TZN-2017 putem linka http://potpore.htz.hr
•    i u tiskanom obliku - ispunjeni online  Obrazac TZN-2017 potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

Javni poziv otvoren je do 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine)

Dodatne informacije: isključivo pisanim putem, na [email protected], najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Odluka o dodjeli potpora turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima u 2017. godini