Potpore TOP događanjima

JAVNI POZIV za potpore TOP događanjima u 2019. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima:

  • promociji Hrvatske kao turističke destinacije
  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.


Krajnji rok za podnošenje kandidatura je 11. veljače 2019.

Dodatne informacije isključivo pisanim putem, na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • u elektronskom obliku na online aplikaciji putem linka potpore.htz.hr
  • i u tiskanom obliku - potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.
Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2019.
ODLUKA O POTPORI TOP DOGAĐANJIMA U 2019. GODINI