Potpore manifestacijama u 2013. godini

TURISTIČKO VIJEĆE Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva, na svojoj 16. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. godine donijelo je
 

ODLUKU

o dodjeli potpora manifestacijama