Razvoj i menadžment zdravstvenog turizma

„Segment zdravstvenog turizma jedan je od najbrže rastućih segmenata, koji na globalnoj razini trenutno raste prema stopi od oko 15-20% godišnje. Također, i u Hrvatskoj, ovaj segment ima potencijal za razvoj. Područja koja pružaju mogućnosti za investitore uključuju kontinentalni wellness turizam, centre za specijalističke medicinske tretmane i staračke domove, posebno u priobalnoj regiji. Potonji je posebno značajan s obzirom na povećano starenje stanovništva u EU, stvarajući prilike za projekte „života uz asistenciju“ kao specifičnu nišu zdravstvenog turizma.

Studija njemačkog Ministarstva gospodarstva, primjerice, ukazuje na promjenu u navikama vezano uz putovanja starijih građana, što je rezultiralo povećanim brojem međunarodnih putovanja u kombinaciji s povećanim interesom za obale/otoke na jugu, pri čemu bi Hrvatska mogla biti percipirana kao idealan kandidat za provesti svoje zlatne godine.“ (Hrvatska - vodič za investitore u turizam Hrvatskoj; KPMG 2014.)

Tema ovog modula bio je razvoj zdravstvenog turizma. Tijekom modula istražili su se različiti elementi zdravstvenog turizma uključujući: medicinski turizam, spa turizam, wellness turizam, te potencijale za „život uz asistenciju“. Sadržaj programa bio je usmjeren na  korake koje je potrebno proći  za kako bi se razvili uspješni proizvodi i klasteri te načine kako se ti proizvodi i klasteri mogu promovirati svojim ciljnim skupinama. 
Hrvatska ima niz komparativnih prednosti za uspješan razvoj zdravstvenog turizma: blizina velikog regionalnog tržišta, pogodna klima, netaknuta priroda, sigurnost, relativno povoljne cijene (u usporedbi s onima u EU-u), te dugu tradiciju i dobar ugled zdravstvenog sektora. Iako je jasno da postoji sve veća konkurencija u sektoru zdravstvenog turizma postoji šansa koja se u ovom trenutku može maksimizirati. Tu su i mogućnosti povezivanja zdravstvenog turizma s više tradicionalnim oblicima turizma te kombiniranje različitih elemenata u vrlo atraktivno pakiranje. Infrastruktura, osobito u marketinškom smislu, također se razvija, a raspon informacija koje podržavaju te želje za razvojem zdravstvenog turizma su opsežne, sveobuhvatne i vrijedne.

Edukacijski program sastojao se od četiri poglavlja:


1.    Kako provesti učinkovito istraživanje tržišta za identificiranje potencijalnih mogućnosti koje pružaju svi aspekti zdravstvenog turizma te kako se usmjeriti na zainteresirane strane i grupe za utvrđivanje njihovih posebnih zahtjeva i interesa. U tom smislu, proizvodi, usluge i paketi mogu se razviti na način da kombiniraju smještaj, prijevoz, podršku i zdravstvene usluge. Prepoznati da su potrebe zdravstvenih turista različite i da različite grupe zahtijevaju različite proizvode i razine usluga.  Unutar ove cjeline podijelit ćemo iskustva i primjere o ključnim aspektima razvoja novih ili već etabliranih proizvoda, te kako izbjeći ključne pogreške tijekom njihovog razvoja.
 
2.    U drugom dijelu istražili su se primjeri iz cijelog svijeta kako su klasteri, proizvodi i usluge zdravstvenog turizma razvijani i marketirani. Također uspostavili su se neki kritični faktori uspjeha koji će biti usmjereni na ključne faze razvoja, kao i na njegovu dugoročnu održivost.
 
3.    U trećoj cjelini prikazani su primjeri i iskustva iz Hrvatske i okolnih regija/zemalja. Navedenim se željelo uspostaviti kontekst razvoja za Hrvatsku, kao i identificirati pristupe koji su se već pokrenuti ili su se pokazali uspješnima (ili barem pokrenuti od inicijative do realizacije). No, kao i kod prethodnih cjelina, niti ova nije kreirana kao gotov model ili okvir za kopiranje, već je to lekcija koju treba naučiti, prilagoditi i primijeniti u različitim regijama u Hrvatskoj.
 
4.    Posljednja cjelina prikazala je najbolje prakse glede razvoja i planiranja novih klastera i proizvoda/usluga zdravstvenog turizma, kao i načine kako se postojeći proizvodi mogu prilagoditi svoju postojeću ponudu i promociju zadovoljenju promjenljivih potreba širokog raspona postojećih i potencijalnih zdravstvenih turista. To će potaknuti razvoj učinkovitog plana koji će se usmjeriti na inicijalno istraživanje, utvrđivanje ključnih ciljnih skupina, identificiranje onih ciljnih skupina s najboljim potencijalom, razvoj proizvoda/usluga koji će biti atraktivni tim ciljnim skupinama, te promocijski plan koji će se koristiti za privlačenje tih ciljnih skupina na određeno odredište. 

Kao što smo već spomenuli u prethodnim cjelinama ranije ove godine, šire turističko tržište, a posebice ono zdravstvenog turizma, postaje sve konkurentnije, sa zemljama i regijama koje aktivno pokušavaju nadmašiti druge sa zdravstvenim i wellness paketima i mogućnostima. One destinacije koje će razviti zanimljive i raznovrsne ponude, koje će se učinkovito promovirati i  biti privlačne širokom rasponu gostiju,ostvarit će rast u budućnosti. Hrvatska ima etabliranu povijest zdravstvenog i wellness turizma od toplica do ljekovitih blatnih kupki, te na tim temeljima može izgraditi sveobuhvatne, visoko kvalitetne proizvode, usluge i destinacije zdravstvenog turizma. Postoje primjeri uspješnih klastera koji jasno demonstriraju potencijalne oblike suradnje nudeći sav mogući spektar proizvoda i usluga. Jedan od izazova je dostupnost, stoga je važno da svi aspekti pristupačnosti budu uključeni u ponudu, uključujući prepoznavanje i svijest o različitim potrebama starijih i nemoćnih koji bi mogli doći u posjet.
Danas je medicinski turizam najvidljiviji dio općeg rasta u globalizaciji zdravlja - što se u biti svodi na međunarodnu trgovinu zdravstvenih usluga. Većina ljudi vole primati zdravstvenu zaštitu u neposrednoj blizini svog doma. No, u određenim okolnostima za pacijenta može imati više smisla primati zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. Posjet određenoj destinaciji zbog zdravlja nije ništa novo, to postoji već stoljećima, međutim, postoje veće mogućnosti za zdravstveni razvoj i inicijative. U svom trenutnom stanju rasta Hrvatska treba razviti svoju ponudu kojom će privući svoj tržišni udio tih vrijednih posjetitelja/turista.
Hrvatska ima mnogo toga za ponuditi, a ukoliko može osigurati da proizvodi i usluge zdravstvenog i wellness turizma budu razvijeni i isporučeni profesionalno, tada svi možemo osigurati kontinuiran rast naše reputacije u svijetu.

Jon Thedham & Cath Dutton – Janus PIM 2014.
 

Program radionice

Ovaj program posebno je pripremljen kako bi se polaznici upoznali s konceptom razvoja zdravstvenih turističkih proizvoda, koristeći provjerene alate i metode iz svjetske prakse. Čitav program referira se na stvarne primjere iz Velike Britanije i ostalih svjetskih destinacija. 

Vrijeme

Tema

Sadržaj

10.00 – 10.10

Uvod i otvaranje
Definiranje očekivanja od ovog edukacijskog modula

Tko smo mi i o čemu ćemo danas razgovarati.

10.10 – 11:00

Novi proizvodi i usluge

 • Razumijevanje pojma zdravstvenog turizma
 • Strukturni elementi zdravstvenog turizma
 • Ključni čimbenici strukturnih elemenata
 • Identificiranje UPS-a
 • Značaj i karakteristike destinacije koja se bavi zdravstvenim turizmom
 • Povezivanje inicijative zdravstvenog turizma s drugim razvojnim inicijativama
 • Identificiranje naših temeljnih kompetencija
 • SWOT inicijative
 • Što rade drugi

Što podrazumijevamo pod zdravstvenim turizmom – koji su njegovi strukturni elementi i što oni pokrivaju?
Identificiranje ključnih čimbenika strukturnih elemenata: zdravstveni turizam, spa turizam,  wellness turizam I turizam “treće dobi”.
Čimbenici koji igraju važnu ulogu u razvoju zdravstvenog turizma s naglaskom na kvalitetu, radije nego na cijenu. Identificiranje vašeg USP-a. Povezivanje vaše ponude zdravstvenog turizma s drugim razvojnim inicijativama poput kulturnog turizma.  'Strateški razvoj destinacije određuje uspjeh ili neuspjeh zdravstvenog turizma' – pomoć u razvoju vaše strategije.  Neki od mitova o zdravstvenom turizmu. Koji su trenutni tržišni pokretači i prepreke za zdravstveni turizam? (razvoj detaljne SWOT analizu za vašu inicijativu / razvoj). Što drugi razvijaju?

11.00 – 11.25

Pauza za kavu 

Networking

11.25 – 12.45

Koga targetiramo i čime?

 • Tko su naši klijenti
 • Kreiranje zdravstvenih paketa
 • Čimbenici koji utječu na zdravstvene turiste
 • „Value for money“ zdravstvena ponuda
 • Fokus na dvije ključne grupe: starije osobe i osobe s invaliditetom
 • Motivacija i ponašanje medicinskih, spa i wellness turista
 • EU direktiva 24 – „cross border patient care“

Stvaranje atraktivnog paketa koji kombinira zdravstvenu turističku ponudu s drugim atraktivnim proizvodima i uslugama. Razvoj vaših proizvoda i usluga fokusiran na tri ključna čimbenika koji utječu na potencijalne medicinske / zdravstvene turiste - cijena, dostupnost i kvaliteta.
Kako možemo razviti naš proizvod i uslugu, tako da pružimo izvrstan cjelokupni
 doživljaj klijentima na „value for money“ osnovi;
Motivacija i ponašanje medicinske, spa i wellness turističkih grupa. Kako najbolje komunicirati i ponuditi kvalitetnu ponudu kojoj će ljudi vjerovati?
Prilike koje donosi EU direktiva 24 i pravni osnov za davanje usluga u sklopu direktive

12.45 – 13.30

Pauza

Networking i učenje od ostalih

13.30 – 14.40

Prodajne i marketinške strategije

 • Primjena prodajnih i marketinških principa na zdravstveni turizam
 • Studije slučaja
 • Klasteri u zdravstvenom turizmu
 • Kvaliteta u službi prodaje u zdravstvenom turizmu – certifikati i akreditacije
 • Targetiranje na različitim jezicima
 • Opcionalno – dentalni turizam
 • Kako pristupiti tržištu? Sajmovi, prezentacije, direktna prodaja, online marketing…
 • Uloga HTZ-a, županijskih i TZ-a kao i Klastera medicinskog turizma u promociji zdravstvenog turizma

Ovaj dio je izravno povezan s nekim generičkim prodajnim i marketinškim strategijama  – stoga će se ovaj blok prvenstveno sastojati od primjene tih načela na zdrastveni turizam. Ključan će biti razvoj inovativnih i uzbudljivih proizvoda koji će privući ciljane posjetitelje. Koristit će se studije slučaja kako bi pokazale kako su drugi razvili svoju prodajne, komunikacijske i marketinške strategije. Važno je ne samo kopirati druge nego učiti od njih, te prilagoditi i koristiti prema potrebi.
Razvoj odgovarajućeg marketing mixa (cijena, mjesto, proizvod, promocija, fizički resursi, ljudi i proces).
Izbori upravljanja kvalitetom – akreditacije – certifikati, npr. JCI – oznake kvalitete /grupe.

14.40 – 14.50

Kratka pauza

Networking

14.50 – 15.45

Upravljanje očekivanjima

 • „Morati“ i „željeti“ u zdravstvenom turizmu
 • Izgradnja povjerenja u zdravstvenom turizmu
 • Kreiranje prezentacije koja gradi povjerenje
 • Što rade drugi
 • Case study

Zdravstveni turist – pomak od „morati“ na „željeti“ – što to znači za nas u terminima pozicioniranja naše ponude. Nije dovoljno imati „fancy“ website – ključna je izgradnja povjerenja – načini za izgradnju povjerenja prije prodaje, tijekom posjeta i nakon posjeta. Kreiranje prezentacije zdravstvenog turizma koja ima utjecaj i koja gradi povjerenje. Metode slušanja kupaca za identificiranje njihovih potreba, želja i očekivanja - pogotovo prema zahtjevima ključnim grupama proizvoda - medicinski, spa turizam i wellness. Kako drugi privlače i zadržavaju zdravstvene turiste - neke studije slučaja iz uspješnih zemalja i regija.
Primjeri dobre prakse iz RH  + globalni trendovi

15.45 – 16.00

 • Zatvaranje programa, pregled naučenog i zaključaka, završna pitanja
 • Slijedeći korak – Što ću učiniti, odnosno kako će rezultirati u praksi ono što sam naučio/la?
 • Što trebam učiniti da se stvari pokrenu?

Identificiranje potencijala i mogućnosti destinacije

Postavljenja ciljeva i mjera za uspjeh