Poticanje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini

TURISTIČKO VIJEĆE Hrvatske turističke zajednice temeljem objavljenog Javnog poziva za kandidiranje programa za poticanje razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima, na svojoj 16. sjednici održanoj 19. srpnja 2013. godine donijelo je
 

ODLUKU

o dodjeli potpora programima turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini