Potpore događanjima

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2017. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV

za potpore događanjima u 2017. godini

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

  • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
  • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone, 
  • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju
  • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
  • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma


Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

  1. Potpore događanjima u PPS razdoblju na turistički nerazvijenim područjima
  2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
  3. TOP događanja


Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • u elektronskom obliku na online obrascu JPD-2017 putem linka http://potpore.htz.hr
  • i u tiskanom obliku - ispunjeni online obrazac JPD-2017 potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s cjelokupnom dokumentacijom.

 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura za programe pod točkom 1. i 2. je 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).
 

Krajnji rok za podnošenje kandidatura Turističkoj zajednici županije, odnosno Turističkoj zajednici grada Zagreba za program pod točkom 3. je 21. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 21. travnja 2017. godine).
 

Turistička zajednica županije, odnosno Grada Zagreba dostavlja prijedlog kandidatura Hrvatskoj turističkoj zajednici najkasnije do 28. travnja 2017. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 28. travnja 2017. godine).
 

Dodatne informacije:

isključivo pisanim putem, na [email protected], najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

JAVNI POZIV za potpore događanjima u 2017. godini
Odluka o potpori događanjima u 2017. godini