Potpore za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima 2012.

TURISTIČKO VIJEĆE  Hrvatske turističke zajednice, temeljem Pravilnika o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 91/12), na svojoj  6. izvanrednoj sjednici od 7. rujna 2012. donijelo je 

 
ODLUKU

o dodjeli potpore turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima

Potpore za turističke zajednice na turistički nerazvijenim područjima 2012.