Razvoj i menadžment eno - gastro turizma

"Vino i gastronomija predstavlja priliku za revitalizaciju i diversifikaciju turizma, promiče lokalni gospodarski razvoj, uključuje različite profesionalne sektore (proizvođači, kuhari, tržišta i dr.) te donosi nove koristi za primarni sektor. Ova vodeća uloga vina i gastronomije prilikom izbora odredišta i za turističku potrošnju rezultirala je rastom ponude temeljene na visoko kvalitetnim domaćim proizvodima i konsolidaciji odvojenih tržišta hrane i vinskog turizma. "
(UNWTO nedavno izvješće o gastro turizmu)

Tema ovog modula bio je razvoj vinskog i gastro turizma (eno i gastro turizam) u regiji ili destinaciji. Sadržaj programa bio je usmjeren na  korake koje je potrebno poduzeti za razvoj uspješnih proizvoda te načine kako se ti proizvodi mogu promovirati svojim ciljnim skupinama. 
Turizam je ključan aspekt hrvatskog gospodarstva i kao takav pokušava privući posjetitelje s rastućeg konkurentnog tržišta. Kao što su već mnogi prepoznali, Hrvatska kao destinacija ima superioran proizvod u terminima očuvane prirode, lokacije i destinacije. Neovisno o tome, povećan broj posjetitelja je u potrazi za sve više dodatnih sadržaja i razloga zašto nas posjetiti. Atrakcije i destinacije posebnih interesa pružaju turistima dodatni razlog i motivaciju zašto bi odabrali baš Hrvatsku među drugim etabliranim destinacijama.
Hrvatska posjeduje obilje izvrsne hrane i vina, a brojni posjetitelji Hrvatske govore pohvalno o proizvodima i jelovnicima na koje nailaze pri posjetu. No, mnogi turisti su u potrazi za dodatnim iskustvima koja će im pomoći uključiti se u zajednicu i kulturu određene destinacije. Hrvatska je prepoznata kao destinacija koja ima izvrsne osnovne proizvode poput domaćih sastojaka, poljoprivrednih proizvoda i vina, koji se mogu svrstati uz bok najboljima u svijetu. Međutim, sve je više posjetitelja u potrazi za dodatnim stvarima koje će unaprijediti njihov posjet, kao i onih koji dolaze u Hrvatsku isključivo radi hrane i vina. Stoga je važno da atrakcije, destinacije i regije razvijaju svoju gastro i vinsku ponudu tamo gdje je to prikladno kako bi potaknuli turiste da odaberu Hrvatsku ispred drugih bolje etabliranih gastro i vinskih destinacija.

Edukacijski program sastojao se od četiri poglavlja:
1.    Kako provesti učinkovito istraživanje tržišta za otkrivanje potencijala gastro i vinskog turizma te kako se usmjeriti na zainteresirane strane i grupe za ispunjavanje njihovih posebnih zahtjeva i interesa. Bitno je prepoznati da su potrebe vinskih i gastro turista različite i da različite grupe zahtijevaju različite proizvode i razine usluga.  Unutar ove cjeline podijelila su se iskustva i primjeri o ključnim aspektima razvoja novih ili već etabliranih proizvoda te kako izbjeći ključne pogreške tijekom njihovog razvoja.   
2.    U drugom dijelu istražili su se primjeri iz cijelog svijeta kako su razvijani i marketirani gastro i vinski proizvodi i usluge. Također uspostavili su se neki kritični faktori uspjeha koji će biti usmjereni na ključne faze razvoja, kao i na njegovu dugoročnu održivost.  
3.    U trećoj cjelini prikazali su se primjeri i iskustva iz Hrvatske i okolnih regija/zemalja. To je omogućilo uspostavljanje konteksta razvoja za Hrvatsku, kao i identificiralo pristupe koji su se već pokazali uspješnim. No, kao i kod prethodnih cjelina, niti ova nije bila kreirana kao gotov model ili okvir za kopiranje, već kao lekcija koju treba naučiti, prilagoditi i primijeniti u različitim regijama u Hrvatskoj. 
4.    Posljednja cjelina prikazala je najbolje prakse koje se odnose na razvoj i planiranje novih gastro i vinskih proizvoda/usluga, kao i načine kako se postojeći proizvodi mogu prilagoditi postojećoj ponudi i promociji kako bi se zadovoljile promjenljive potrebe turista. Navedenim se željelo potaknuti razvoj učinkovitog plana koji će biti usmjeren na početna istraživanja, uspostavljanje ključnih ciljnih skupina, identificiranje ciljnih skupina s najboljim potencijalom, razvoj proizvoda/usluga koji će biti privlačni tim ciljnim skupinama te promocijski plan koji će se koristiti za privlačenje tih ciljnih skupina na određenu atrakciju ili destinaciju. 
5.    Ukoliko se postigne da se klijenti, kroz ponudu proizvoda i usluga, osjećaju vrijedno i da se razumiju njihovi posebni interesi, potrebe, želje i zahtjevi tada postoje veće šanse za uspjeh. 
 

Jon Thedham & Cath Dutton – Janus PIM 2014.

Program radionice

Ovaj program posebno je pripremljen kako bi se polaznici upoznali s konceptom razvoja eno i gastro turističkih proizvoda, koristeći provjerene alate i metode iz svjetske prakse. Čitav program referira se na stvarne primjere iz Velike Britanije i ostalih svjetskih destinacija.

Vrijeme

Tema

Sadržaj

10.00 – 10.10

Uvod i otvaranje
Definiranje očekivanja od ovog edukacijskog modula

Tko smo mi i o čemu ćemo danas razgovarati.

10.10 – 11:00

Novi proizvodi i usluge

 • Definicija eno/gastro turizma uz primjere
 • Ključne prodajne točke i koristi
 • Profil eno/gastro posjetitelja
 • Događaji i festivali za privlačenje interesa
 • Razine usluga
 • Poticaji i prepreke za razvoj eno/gastro turizma

Što podrazumijevamo pod Gastro i Eno turizmom - neki primjeri iz Europe i šire.
Kako smo drugačiji? Koje su naše ključne prodajne točke i koristi? Kakav je profil Gastro/Eno posjetitelja? Korištenje događaja i festivala s ciljem podizanja svijesti i privlačenja interesa?
Različiti klijenti zahtijevaju različite razine usluga – koga vi ciljate?
Poticaji i prepreke za razvoj Gastro i Vinskog turizma.

11.00 – 11.25

Pauza za kavu

Networking

11.25 – 12.45

Koga targetiramo i čime?

 • Mapiranje ponude
 • Izazovi u razvoju eno/gastro turizma
 • Motivacija i ponašanje eno/gastro turista
 • Komunikacija „sna“
 • Razvoj primamljivih proizvoda i usluga

Mapiranje naše jedinstvene primarne i sekundarne ponude - što restorani, dobavljači, proizvođači, trgovci imaju u ili u blizini naše destinacije da bi radili na tome? Izazovi s kojima se suočavaju prilikom pokušaja razvoja bilo eno ili gastro turističkih proizvoda - i kako ih prevladati.
Motivacija i ponašanje eno i gastro turista. Kako ćemo najbolje komunicirati 'san' našim ciljnim tržištima?
Razvoj proizvoda i usluga koji privlače ljude da žele posjetiti destinaciju i prije nego što su došli, te kada su u regiji.

12.45 – 13.30

Pauza

Networking i učenje od ostalih

13.30 – 14.40

Prodajne i marketinške strategije

 • Primjena prodajnih i marketinških principa na eno/gastro turizam
 • Studije slučaja

Ovaj dio je izravno povezan s nekim generičkim prodajnim i marketinškim strategijama  – stoga će se ovaj blok prvenstveno sastojati od primjene tih načela na Gastro i Vinski turizam. Ključan će biti razvoj inovativnih i uzbudljivih proizvoda koji će privući ciljane posjetitelje. Koristit će se studije slučaja kako bi pokazale kako su drugi razvili svoju prodajne, komunikacijske i marketinške strategije. Važno je ne samo kopirati druge nego učiti od njih, te prilagoditi i koristiti prema potrebi.
Razvoj odgovarajućeg marketing mixa (cijena, mjesto, proizvod, promocija, fizički resursi, ljudi i proces).

14.40 – 14.50

Kratka pauza

Networking

14.50 – 15.45

Upravljanje očekivanjima

 • Razlikovanje eno/gastro posjetitelja prema razini interesa
 • Komunikacija ponude u regiji
 • Učenje od drugih
 • Kako nadmašiti i upravljati očekivanjima posjetitelja

Razumijevanje razlika između turizma temeljnom na Gourmet, Gastronomic i cuisine hrani. Razlika između ljubitelja vina, zainteresiranih za vino i vinskih znatiželjnika. Kako postati izvor za komunikaciju zanimljivih i pouzdanih informacija o hrani i vinu u vašoj regiji. Planiranje i upravljanje iskustvom - učenje od stručnjaka u Francuskoj, Europi i izvan nje. Kako postići pravu ravnotežu između obrazovanja i ugodnog doživljaja?
Pričanje priče koje će okupirati vašeg ciljanog posjetitelja / kupca. Nije dovoljno samo nadmašiti očekivanja, već treba moći i upravljati njima – kako komuniciramo s posjetiteljem u svim fazama njegovog kupovnog procesa?

15.45 – 16.00

 • Zatvaranje programa, pregled naučenog i zaključaka, završna pitanja
 • Slijedeći korak – Što ću učiniti, odnosno kako će rezultirati u praksi ono što sam naučio/la?
 • Što trebam učiniti da se stvari pokrenu?

Identificiranje potencijala i mogućnosti destinacije

Postavljenja ciljeva i mjera za uspjeh
Cath Dutton

Cath Dutton

Srčana, inovativna i vrlo posvećena vlasnica tvrtke sa značajnim iskustvom u upravljanju ljudima, gdje je pokazala sposobnost za strateška usmjerenja. Izuzetni vođa sa sposobnošću inspiriranja, mentoriranja i osnaživanja kolega u postizanju njihovih profesionalnih ciljeva. Vrstan komunikator, koji je u stanju strateški razviti komunikacijske mreže i učinkovito surađivati s vanjskim organizacijama za promicanje partnerstva. Analitički mislilac s talentom za utvrđivanje područja za poboljšanje i određivanje prioriteta u skladu s proračunskim ograničenjima.

Cath Dutton iz Velike Britanije kvalificirani je član CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development). Ima više od 13 godina iskustva u upravljanju ljudskim resursima što joj je podarilo bogato praktično znanje i iskustvo za podijeliti organizacijama. Bila je na različite načine uključena u trening i razvoj čitav svoj život, stekavši kvalifikacije za procjenjivača, „Certificate in Education“, te postavši trener za „Welcome to Excellence“. Strastvena je u obuci i razvoju poslovanja na svim razinama, te zaista uživa gledajući ljude kako se razvijaju i uče nove vještine.  Cathini nedavni poslovi uključuju uspostavljanje odgovarajućeg HR sustava za rastuće tvrtke, pružajući kontinuiranu praktičnu HR podršku za velik broj malih i srednjih poduzeća, kao i održavanje „Welcome to Excellence Customer Service“ trening programa i coachinga za rukovoditelje brojnih menadžera koji rade u turističkom sektoru. Specifični HR projekti uključuju poduzimanje aktivnosti za procjenu angažmana zaposlenika za program nagrađivanja, te program upravljanja tehnološkim viškovima. Razvojni programi su sljedeći: „Dobrodošli u Western Lake District“ u ime West Cumbria Tourism, Dobrodošli u Preston“ u ime Northwest i Lacashire gospodarske komore i gradskog vijeća Prestona, te „Dobrodošli na dan bez automobila“ za GoLakes Travel Programme. Također, Cath radi sa suradnicima na organizaciji i upravljanju događajima poput Cumbria Tourism Awards i Kendal Festival of Food. Njena specijalizacija u razvoju turističkog poslovanja podržana je listom klijenata: Windermere Lake Cruises, Linthwaite House Hotel, Lakes Computer Consultancy, Westmorland Ltd, Cumbria Tourism, Lakes Speciality Foods, Preston Chamber of Commerce, Copeland Borough Council, Marketing Lancashire, Preston City Council, Lakeside Hotel.

U Direkciji industrije usluga u Cumbria Tourism (UK), tijekom pet godina, radila je kao član senior menadžerskog tima odgovornog za razvoj poslovnog plana tvrtke i turističke strategije za Cumbriu. Njezina je odgovornost i rad obuhvaćao sljedeće: 

 • Izravno upravljanje i razvoj tima od 14, uz posrednu odgovornost za 45 zaposlenika tvrtke, te postizanje IiP priznanja 1999. Godine;  
 • Upoznavanje Cumbria Tourism s HR politikom i procedurama koje odražavaju najbolje prakse kako za tvrtku, tako i za zaposlenike ažuriranjem i racionalizacijom čitave HR funkcije u tvrtci, usklađeno s najnovijim propisima o radu;  
 • Postizanje najbolje isplativosti trening budžeta omogućavajući svim zaposlenicima da nastave sa svojim osobnim profesionalnim razvojem kroz provedbu trening plana tvrtke; 
 • Izravno odgovorna za aktivnosti članstva (3,300 članova) osiguravajući stalan rast u broju i financijski prihod koji doprinosi godišnjem prirastu za preko £200,000;
 • Kontroling budžeta odjela deriviranog iz različitih izvora, koji zahtijeva pažljivo rukovanje kako bi se osiguralo postizanje zadanih ciljeva;  
 • Razvoj opsežne sheme osiguranja kvalitete u sektoru smještaja za turističku industriju; 
 • Odgovorna za menadžment i provedbu nacionalne strategije „Welcome to Excellence“ kroz seminare o usluživanju gostiju diljem Cumbrie; 
 • Aktivno uključena u različite upravljačke odbore u kojima su određivane buduće trening i poslovne potrebe turističke industrije uključujući Cumbria Employment and Skills Bord, izvršna grupa za Tourism and Hospitality, te izvršna grupa za National Quality Assurance.

Njezina karijera razvijala se tijekom 14 godina provedenih u Cumbria Tourism, te dok je sudjelovala u brojnim trening programima izvan posla, a značajno iskustvo prikupila je u radu s kolegama i partnerima. Certificirani je edukator Boltone Instituta.