Nagrada u kulturnom turizmu

Godišnje hrvatske turističke nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te predstavljanju priliku za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, ali i njihovo promicanje i javno priznanje. Cilj je promovirati, poticati i nagrađivati izvrsnost u hrvatskom turizmu.

Kategorija Nagrada u kulturnom turizmu prepoznaje izvrsnost u području kulturnog turizma, koji pruža jedinstveno i turistima vrijedno iskustvo upoznavanja: kulture lokalnih zajednica i Republike Hrvatske u cjelini, jedinstvena i inovativna kulturna događanja, atrakcije, rute, objekte koji na novi, inovativan i turističkom tržištu prilagođen način prezentiraju kulturu. Pri tome je značajna primjena koncepta održivosti, razvijanje i jačanje ponude i vidljivosti kulturnog turizma koji bilježi rastući interes turističkog tržišta. Turistička ponuda kulturnog turizma može dati doprinos realizaciji ciljeva strateških dokumenata hrvatskog turizma, što je potrebno naglasiti i obrazložiti u samoj kandidaturi.

Za nagradu se mogu kandidirati: institucije, poslovni subjekti, organizacije, udruge i destinacije koje su u prethodnom periodu zabilježile značajne pozitivne pomake i time doprinijele razvoju kulturnog turizma Republike Hrvatske.

Pozivamo vas da se prijavite za godišnje hrvatske turističke nagrade te time promovirate svoj rad i izvrsnost koju ostvarujete, ali i budete prepoznati kao najbolji dionici hrvatskog turizma!