Razvoj i menadžment kulturnog turizma

"Kultura i naslijeđe važni su čimbenici za održivi razvoj jer pridonose zaštiti prirodne i kulturne baštine, produženju turističke sezone, kao i povećanju svijesti turista i lokalne zajednice, regionalnom BDP-u i multiplikativnom efektu.

Razvoj i zaštita kulturne baštine i nasljeđa, kao i razvoj održivog turizma, strategije su koje dodaju vrijednot regiji i Europi, preteći smjernice iz Lisabona i Gothenburga." '(EU CHARTS Award Document).

Tema ovog modula je kontinuirani razvoj kulturnog turizma u regiji i na destinaciji. Hrvatska ima različitu i vrijednu kulturnu baštinu koja još nije dovoljno poznata većini turista. Istovremeno, dok se aktivno promovira kulturna baština još više bi se moglo učiniti da se razvije kulturološki utemeljene atrakcije i događanja. Sadržaj programa bio je usmjeren na  korake koje je potrebno poduzeti za razvoj uspješnih proizvoda te načine kako se ti proizvodi mogu promovirati svojim ciljnim skupinama. Ovaj modul predstavio je nadogradnju na prošlogodišnje module razvoja posebnih interesa te je bio nastavak nekih marketinških smjernica predstavljenih ranije ove godine.
Hrvatska ima obilje kulturnih znamenitosti, zgrada i artefakta, kao i uzbudljivu i raznoliku povijest. Dok su neki posjetitelja Hrvatske možda već i saznali za te prednosti, velik dio lokalnog stanovništva nije niti svjestan što propušta ponuditi. Kako je već zaključeno u prethodnim modulima, današnji turisti su u potrazi za novim doživljajima i dodatnim iskustvima koja im mora ponuditi lokalna zajednica destinacije na koju dolaze. Hrvatska ima divan i vrijedan temeljni proizvod u pogledu kulturne baštine kojim staje uz sam vrh onih koje Europa ima za ponuditi. Posjetitelji koji već tradicionalno dolaze u Hrvatsku zbog plaća, mora, planina i aktivnosti, sad su u dodatnoj potrazi za atrakcijama i iskustvom koji će im svakako poboljšati kvalitetu odmora.

Edukacijski program sastojao se od četiri poglavlja:


1.    Kako provesti učinkovito istraživanje tržišta za otkrivanje potencijala kulturnog  turizma, te kako privlačnost destinacije kroz prizmu kulturne baštine i nasljeđa. Kako raditi unutar zajednice da se razvije društvo ponosno na atrakcije koje može ponuditi i ponosno na to što su dio upravo te lokalne zajednice. Prepoznati da su potrebe turista zainteresirane za kulturnu baštinu i nasljeđe različite i da različite grupe zahtijevaju različite proizvode i razine usluga. Unutar ove cjeline podijelila su se iskustva i primjeri o ključnim aspektima razvoja novih ili već etabliranih proizvoda te kako izbjeći ključne pogreške tijekom njihovog razvoja. Istovremeno se istražila mogućnost sinergije koja postoje između kategorija dnevnog turizma, umjetnosti kulture, baštine i obrazovanja te kako na taj način stvoriti platformu za razvoj održivog, autentičnog i visoko kvalitetnog kulturnog turizma koji imamo za ponuditi domaćoj i inozemnoj publici podjednako.
 
2.    U drugom dijelu istražili su se primjeri iz cijelog svijeta kako se razvijaju atrakcije i događanja  kulturne baštine,  zajedno s dodatnim proizvodima, sadržajima i uslugama. Također uspostavili su se neki kritični faktori uspjeha koji će biti usmjereni na ključne faze razvoja, kao i na njegovu dugoročnu održivost.
 
3.    U trećoj cjelini prikazali su se primjeri i iskustva iz Hrvatske i okolnih regija/zemalja. Navedenim se željelo uspostaviti kontekst razvoja za Hrvatsku, kao i identificirati pristupe koji su se već pokazali uspješnim. No, kao i kod prethodnih cjelina, niti ova nije kreirana kao gotov model ili okvir za kopiranje, već kao lekcija koju treba naučiti, prilagoditi i primijeniti u različitim regijama u Hrvatskoj.
 
4.    Posljednja cjelina prikazala je najbolje prakse u pogledu razvoja kulturne baštine i nasljeđa, kao i atrakcije i inicijative koje stvaraju dodatnu vrijednost i koje upotpunjuju doživljaj. Na temelju ovih argumenata želi se naći načine kako postojeći proizvodi mogu prilagoditi svoju postojeću ponudu i promociju kako bi se zadovoljili promjenljive potrebe turista koji tragaju za kulturnim i nasljeđem naših krajeva. Navedenim se željelo potaknuti razvoj učinkovitog plana koji će biti usmjeren na inicijalno istraživanje, utvrđivanje ključnih ciljnih skupina, identificiranje ciljnih skupina s najboljim potencijalom, razvoj proizvoda/usluga koji će biti privlačni tim ciljnim skupinama, te promocijski plan koji će se koristiti za privlačenje tih ciljnih skupina na određenu atrakciju ili destinaciju.


Jon Thedham & Cath Dutton – Janus PIM 2014.
 

Program radionice

Ovaj program posebno je pripremljen kako bi se polaznici upoznali s konceptom razvoja kulturnog turizma, koristeći provjerene alate i metode iz svjetske prakse. Čitav program referira se na stvarne primjere iz Velike Britanije i ostalih svjetskih destinacija. 

Vrijeme

Tema

Sadržaj

10.00 – 10.10

Uvod i otvaranje
Definiranje očekivanja od ovog edukacijskog modula

Tko smo mi i o čemu ćemo danas razgovarati.

10.10 – 11:00

Novi proizvodi i usluge

 • Uže određenje kulturnog turizma
 • VICE model u turizmu
 • Usklađivanje kulturne ponude s očekivanjima posjetitelja i interesima zajednice
 • Četiri koraka za uspjeh u stvaranju održivog kulturnog turizma
 • Vrste kulturalnih turista

Odredivanje što kulturni turizam znači za vas i vašu regiju (definicija kulturnog turizma je široka , a vi morate jasno definirati što je to za vas).
Osvijestiti VICE (Visitors, Industry, Community, Environment) i razumjeti što to znači za nove i rastuće razvoje modele za održivi razvoj u turizmu.
Provođenje revizije o vašem postojećem i potencijalnom nasljeđu i kulturalnim objektima atrakcija  od interesa u vašoj regiji.  Što možete razviti novo, što se možete dalje razvijati?
Stvaranje održivih atrakcija i doživljaja.
Prepoznati i razumjeti razlike u vrstama kulturalnih turista - ' Motivirani kulturalni turisti“, „Nadahnuti kulturalni turisti“ i „Slučajni kulturalni turisti " odlučiti tko je vaš glavni cilj kad razvijate svoj kulturni proizvod. Kako stvoriti uvjete za „razvoj proizvoda“ koji će zaživjeti (npr. forumi, mreže, energija, poticaji, itd. - koristeći se metodama "mrkve i štapa"). Kako ćemo osigurati da se to dogodi ?

11.00 – 11.25

Pauza za kavu 

Networking

11.25 – 12.45

Koga targetiramo i čime?

 • Ključne karakteristike kulturnog turista
 • Edukacijski element kulturnog turizma
 • Okupljanje u partnerstva
 • Festivali i događaji u razvoju svjesnosti o kulturnoj ponudi
 • Targetiranje različitih grupa

Identificirati ključne karakteristike "kulturnog turista" (oni su privlačno tržište, ali što njih privlači?). Razumjeti raznoliku i često kompleksnu stranu ponude ponuđača kulturnog turizma. Prepoznavanje i maksimiziranje mogućnosti iz edukacijskog elementa kulturnog turizma. Načini za okupljanje različitih partnera. Korištenje festivala i događaja za razvoj svjesnosti o brendu i punoj širini kulturne ponude. Izgradnja iskustva kroz rad u partnerstvu s drugim pružateljima usluga u istoj ili drugim regijama - kako maksimizirati mogućnosti?  Targetiranje različitih grupa identificiranih u prethodnom nastavnom bloku (Motivirani, Nadahnuti i Slučajni, kao i niše ili generalni) – (prednosti „piggy –back“ i partnerskog marketinga). Alati i tehnike koje će osigurati da komuniciramo cijeli kulturni doživljaj našim ciljnim tržištima? Razvoj proizvoda i usluga koji čine da ljudi žele posjetiti vašu destinaciju i prije nego što su došli ili kada su u regiji. Hrvatska je relativno nepoznata mnogim svojim posjetiteljima - identificirati kako možemo podići svijest kako kod postojećih tako i kod i potencijalnih klijenata.

12.45 – 13.30

Pauza

Networking i učenje od ostalih

13.30 – 14.40

Prodajne i marketinške strategije

 • Primjena prodajnih i marketinških principa na kamping turizam
 • Studije slučaja

Ovaj dio je izravno povezan s nekim generičkim prodajnim i marketinškim strategijama  – stoga će se ovaj blok prvenstveno sastojati od primjene tih načela na kulturni turizam. Ključan će biti razvoj inovativnih i uzbudljivih proizvoda koji će privući ciljane posjetitelje. Koristit će se studije slučaja kako bi pokazale kako su drugi razvili svoju prodajne, komunikacijske i marketinške strategije. Važno je ne samo kopirati druge nego učiti od njih, te prilagoditi i koristiti prema potrebi.
Razvijanje odgovarajuće srži branda i vrijednosti – zbog čega vaša kulturna atrakcija stvarno postoji?
Razumijevanje prirode marketinga kulturnog proizvoda – pomak s točke gdje predstavljanje bitnih aspekata ponude kulturnog turizma prečesto nalikuje „supermarketu s proizvodima raspoređenim po abecednom redu“ na nešto što uvjerljivije, prepoznatljivije, više objedinjeno i usmjereno na potrebe posjetitelja. Izbjegavanje zamki kulturnog marketinga. Marketing prema različitim grupama identificiranim u prethodnom nastavnom bloku  (Motivirani, Nadahnuti i Slučajne, kao i niša i opći) - također identificirati specifične resurse i atrakcije koje će biti atraktivne za grupe već dolaze u regiju i Hrvatsku općenito.

14.40 – 14.50

Kratka pauza

Networking

14.50 – 15.45

Upravljanje očekivanjima

 • Identificirati očekivanja različitoj publici
 • Postizanje ravnoteže između edukacije i doživljaja
 • Uključivanje gostiju u zaštitu okoliša i kulturnih atrakcija /resursa
 • Akcijski plan za kulturni turizam

Razumijevanje složene prirode kulturnog turizma - kako možemo osigurati da različiti igrači učinkovito rade zajedno. Razumijevanje što može biti zanimljivo različitoj publici – nadogradnja na vaš kulturni revidirani plan i upravljanje doživljajima – učenje od stručnjaka iz Velike Britanije, Europe i šire. Kako postići pravu ravnotežu između edukacije i doživljaja?
Rad s vašim gostima na zaštiti okoliša i kulturnih atrakcija i/ili resursa – način za angažiranje gostiju na pomoći u zaštiti okoliša. Pružanje podrške – pomoć u razvoju vašeg akcijskog plana za kulturni turizam i povezivanje s regionalnim i nacionalnim planovima.
Što vaš „okvir“ za kulturni razvoj sadrži – koje su faze, te ključni elementi?

15.45 – 16.00

 • Zatvaranje programa, pregled naučenog i zaključaka, završna pitanja
 • Slijedeći korak – Što ću učiniti, odnosno kako će rezultirati u praksi ono što sam naučio/la?
 • Što trebam učiniti da se stvari pokrenu?

Identificiranje potencijala i mogućnosti destinacije

Postavljenja ciljeva i mjera za uspjeh
Jon Thedham

Jon Thedham

Jon Thedham iskusni je britanski marketinški stručnjak, izvršni menadžer, konzultant, predavač, facilitator i poslovni trener s više od 20 godina iskustva i širokim portfolijom klijenata u profitnom i neprofitnom sektoru. Međunarodno iskustvo koje sada donosi u Hrvatsku, prikupio je predavajući i radeći na projektima zemalja Europske Unije (Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Austrija, Grčka…), SAD-a, Kanadi i Japanu. Do sada je obavljao nekoliko viših menadžerskih i marketinških pozicija u komercijalnim sektorima različitih industrija, fokusirajući se na implementaciju strategije i razvoj poslovanja. Suradnik je Instituta za marketing (FCIM), završio je poslijediplomski studij marketinga (DipM) i MBA. Također posjeduje brojne coaching kvalifikacije i kvalifikacije povezane s upravljanjem.

Razvio je nacionalne programe učenja i „alate za mjerenje uspjeha“ za razne uslužne djelatnosti, a također je napisao i održao brojne programe iz područja lidershipa, strateškog menadžmenta, pregovaranja, marketinga, prodaje i uslužnosti prema klijentima radeći za različite tipove klijenata, uključujući internacionalne hotelske lance, globalne proizvođačke tvrtke, internacionalne banke, tehnološke kompanije, lokalne proizvođače, stručne prakse (liječnici, odvjetnici i sl.) i različite vrste uslužnih djelatnosti. Također, često je bio angažiran i kao poslovni konzultant za razvoj istih tih organizacija pomažući im pri tom u unapređenju standarda poslovanja i ostvarenju uspjeha.

Njegova relevantna iskustva u turističkoj industriji sastoje se od:

 • Razvoja i održavanja edukacijskih programa za potporu višem menadžmentu u hotelskoj industriji (Thistle Hotels Senior Management Programme), direktno radeći s generalnim direktorima i  prodajnim timovima s kojima razvija marketinške i prodajne strategije, te trenirajući direktno prvu liniju zaposlenika za razvoj prodajnih kompetencija
 • Jedan je od autora nacionalnog projekta Velike Britanije „Welcome to Excellence“
 • Četiri godine rada u službi prodaje i usluge klijentima za inozemnu turističku agenciju
 • Razvoja prodajnih kompetencija za lanac malih hotela hotelske kuće Rank Organisation (danas dio Rank grupe)
 • Kontinuiranog konzultantskog rada s osam hotela regije „North West” , kao i aktivan rad na on-line i osobnoj prodaji kapaciteta
 • Razvoja i održavanja brojnih trening programa usmjerenih na razvoj prodaje na svim nivoima hotelskog poslovanja. Programi uključuju direktnu i indirektnu prodaju kroz različite kanale prodaje, uključujući i telefonsku prodaju
 • Razvoja prodajnih i marketinških alata koji su pomogli više od 50 turističkih i hotelskih tvrtki regije North West of England
 • Radi i kao prodajni savjetnik/coach prodajnih djelatnika u sektoru malih i srednjih hotelskih lanaca u Velikoj Britaniji
 • Vodeći trener Janus PIM-a na Projektu HTZ-a za razvoj kompetencija zaposlenika turističkog sektora na nacionalnoj razini u 6 hrvatskih regionalnih centara tijekom 2013.godine

U praksi, pridruženi je direktor nagrađivanog strateškog i marketinškog plana, glavni je direktor razvoja internacionalne nagrađivane tehnološke kompanije, kao i facilitator učenja u organizacijama u kojima radi i s kojima surađuje. Kao gost predavač predaje na sveučilištima Boston College Lincolnshire, Lancaster University, Bradford University i UCLAN (University of Central Lancashire)