Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima

Temeljem Godišnjeg programa rada i financijskog plana za 2016. godinu Hrvatska turistička zajednica objavljuje

JAVNI POZIV
za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda
na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2016. godini.

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone,
  • izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima,
  • izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,
  • razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista,
  • razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

Dokumentacija za kandidiranje podnosi se:

  • u elektronskom obliku na online obrascima TIPN/16 i IP 2016 putem linka http://potpore.htz.hr i
  • u tiskanom obliku - ispunjene online obrasce (TIPN/16 i IP 2016) potrebno je isprintati, potpisati i staviti pečat te poslati poštom preporučeno zajedno s ostalom dokumentacijom.

Javni poziv otvoren je do 3. lipnja 2016. godine.

Dodatne informacije:  
Isključivo pisanim putem, na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

Potpore projektima turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima