Potpore kulturno-turističkim inicijativama u 2012. godini

Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, na svojoj 2. sjednici održanoj 9. svibnja 2012. godine, na prijedlog Savjeta Ureda za kulturni turizam za potpore kulturno-turističkim inicijativama je donijelo odluku koje će kulturno-turističke inicijative 2012. godine dobiti financijsku potporu HTZ-a.