Turistička destinacija godine - šampion hrvatskog turizma

Godišnje hrvatske turističke nagrade otvorene su za sve dionike u hrvatskom turizmu te predstavljanju priliku za prezentiranje izvrsnosti i primjera najboljih praksi, ali i njihovo promicanje i javno priznanje. Cilj je promovirati, poticati i nagrađivati izvrsnost u hrvatskom turizmu.

Kategorija Turistička destinacija godine – šampion hrvatskog turizma prepoznaje izvrsnost u području razvoja destinacije, koja turistima pruža jedinstveno i nezaboravno iskustvo lokalne kulture i interakcije s lokalnom zajednicom, s posebnim naglaskom na valorizaciju tradicionalnih običaja, vrijednosti i načina života, ali i atrakcija, događanja, ugostiteljskih objekata (smještaj, hrana, piće), infrastrukturnih rješenja i svih ostalih elemenata koji daju doprinos ukupnosti ponude turističke destinacije. Pri tome je posebno značajna inovativnost, kao i digitalna i zelena tranzicija te ostale aktivnosti i mjere koje doprinose održivosti destinacije i istodobnom jačanju njene konkurentnosti na globalnom tržištu. Turistička destinacija treba dati doprinos realizaciji ciljeva strateških dokumenata hrvatskog turizma, što je potrebno naglasiti i obrazložiti u samoj kandidaturi.

Za nagradu se mogu kandidirati turističke destinacije koje su u prethodnom periodu zabilježile značajne pozitivne iskorake i time na posebno istaknut način doprinijele razvoju održivog turizma Republici Hrvatskoj.

Pozivamo vas da se prijavite za godišnje hrvatske turističke nagrade te time promovirate svoj rad i izvrsnost koju ostvarujete, ali i budete prepoznati kao najbolji dionici hrvatskog turizma!